2023-03-06 10:22Pressmeddelande

Falkenbergs kommun bjuder in allmänheten till drop-in-rådgivning

Kraftledning vid solnedgångKraftledning

Intresset hos hushållen att se över sin el- och energianvändning har ökat och allt fler vänder sig till kommunen för råd och vägledning. Under mars månad kommer Falkenbergs kommun erbjuda drop-in för energi- och klimatrådgivning i Argus lokaler.

Ökat intresse att ställa om till energismarta alternativ

I takt med en alltmer besvärlig energisituation i Sverige och Europa har intresset för att ställa om hushållen till ett mer energismart alternativ ökat. Allt fler, både privatpersoner, små och medelstora företag, föreningar och organisationer vänder sig till kommunens energi- och klimatrådgivare för att få råd och tips på hur man kan ställa om till en mer energismart lösning. 

– Förfrågningarna har ökat och under hösten, inför vintern, blev det särskilt påtagligt att människor ville ha råd och hjälp att göra sitt boende mer energieffektivt, säger Magnus Jäderblad, energi- och klimatrådgivare i Falkenbergs kommun.

Efterfrågad rådgivning som ger effekt

Idag kan privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer få stöd och råd från kommunens energi- och klimatrådgivare. Enligt en undersökning genomförd av Sweco visar att hälften av de som rådfrågar den kommunala rådgivningen gör åtgärder för att bli mer energieffektiva.

– Det är positivt att rådgivningen också leder till förändring och åtgärder. Det som kan vara bra att ha koll på inför ett möte är sin årsförbrukning av el, vilket oftast framgår på fakturan samt vilket uppvärmningssystem man har för sitt boende. Det ger bra förutsättningar för mig att kunna ge råd och tips som passar för den enskilde.

Undersökningen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi. I Falkenbergs kommun har framför allt intresset för att installera solceller varit stort.

Om drop in för energi- och klimatrådgivning:

Drop in tillfällen: 9, 16, 23 och 30 mars.

Tid: 12:00 – 13:30

Plats: Argus. 

För mer information:

Magnus Jäderblad, energi- och klimatrådgivare i Falkenbergs kommun
E-post:energiradgivare@falkenberg.seOm Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.