2022-11-22 14:38Pressmeddelande

Föreningar i Falkenberg kan ansöka om extra energistöd

Elledningar mot blåröd skymningshimmel.Elledningar mot blåröd skymningshimmel.

Höga elpriser slår hårt mot föreningslivet. Falkenbergs kommun har beslutat att ge ett tillfälligt energistöd till bidragsberättigade föreningar med egna anläggningar. Stödet ska mildra effekter av ökade energipriser, och utgöra ett komplement till det förväntade statliga energistödet.

De höjda elpriserna påverkar föreningar som inte har sin verksamhet på kommunens anläggningar.

–  Föreningar hör av sig till oss om att det är ett tufft ekonomiskt läge. Många är oroliga över de ökade elkostnaderna vilket i slutändan riskerar att påverka föreningarnas verksamhet och risken är även stor att föreningar tvingas höja medlemsavgifter. Vi vill att alla barn och unga ska kunna delta i föreningslivet. Därför inför vi nu ett extra energistöd och möjliggör för föreningarna att hålla kostnaderna nere och undvika eventuella höjningar, säger Georgia Ferris (KD), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Särskilt bidrag till föreningar med ökade elkostnader

Stödet riktar sig i första hand till bidragsberättigade föreningar med egna anläggningar och med rörliga elavtal, där kostnaderna stigit till följd av ökade el- och energipriser för perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Så här ansöker du om att få energistöd

Ansökan är öppen och din förening kan söka bidraget. Sista dag för ansökan är söndag 4 december.

Ansök om tillfälligt energistöd

Ansträngt energiläge

Just nu råder en besvärlig energisituation i Sverige och Europa. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer vilket också påverkar alla som bor och verkar i Falkenbergs kommun. 

Åtgärder som Falkenbergs kommun har gjort för att minska elanvändningen


Kontakta gärna

Georgia Ferris (KD), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden  
0722-22 26 06 
georgia.ferris@pol.falkenberg.se 


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.