2023-01-24 07:17Pressmeddelande

I kärvare tider finns vi där

Flygbild på FalkenbergFlygbild Falkenberg

Januari är för de allra flesta årets fattigaste månad och många är oroliga över sin ekonomi. Därför kommer Falkenbergs kommun erbjuda extra stödsamtal och rådgivningstillfällen med invånare om deras privatekonomi helt gratis. Det finns även möjlighet för kommuninvånare att söka om anstånd på fakturor från kommunen i upp till tre månader.

Få dina pengar att räcka längre

Mellan tisdag den 31 januari och torsdag den 2 februari mellan klockan fem och nio kommer extra rådgivningssamtalen att äga rum på Argus. Rådgivningen kommer att rikta sig till alla som vill få sina pengar att räcka längre och kan ske både fysiskt och digitalt.

– Vi vet att januari månad är en tuff månad för många i vanliga fall och i den situation samhället nu befinner sig i med inflation och dyrare elpriser ser vi från kommunens sida ett behov av att finnas där för de människor som har det svårt och hjälpa till för att förebygga en ekonomisk kris, säger Erika Erlingsson, utvecklingsledare i social hållbarhet på Falkenbergs kommun och projektledare för de särskilda rådgivningssamtalen.

Enskilda samtal med experter

Rådgivningssamtalen kommer att ske enskilt med kommunens konsumentrådgivare men även med personal från kommunens socialförvaltning.  Samtalen kommer inte att dokumenteras av kommunen. Alla som anmäler sig till rådgivningssamtal kommer att få prata med experter inom privatekonomi.  

Anstånd på fakturor från kommunen

Det finns även möjlighet att söka anstånd upp till tre månader på fakturor från kommunen. Det kan gälla bland annat avgifter från förskola och äldreomsorg.

– Alla som känner att det blir svårt ekonomiskt i januari ska se möjligheten att söka anstånd på fakturor som kommer från kommunen. Här behöver alla hjälpas åt att se vilka verktyg som kan hjälpa i en svår ekonomisk situation, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande.Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Josefine Eirefelt
Tf förvaltningschef serviceförvaltningen
Josefine Eirefelt
Serviceförvaltningen
Per Svensson (S)
Kommunråd Falkenbergs kommun
Per Svensson (S)
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.