2023-05-17 13:50Pressmeddelande

Arbetsmiljöutredningen på Mötesplats Mölle klar

Den externa arbetsmiljöutredningen på Mötesplats Mölle är nu klar. Rapporten bekräftar att ett fåtal personer i styrelsen för Mölles vänner har betett sig oacceptabelt mot kommunens personal. Rapporten visar även att det inte längre finns något förtroende mellan föreningen och personalen.

– Vi har valt att inte gå in på detaljer kring situationen på Mötesplats Mölle tidigare eftersom vi ville att båda sidor skulle få ge sin sida av saken först. Nu har alla berörda personer intervjuats av den externa konsulten och vi har fått en objektiv rapport att ta ställning till, säger socialchef Johan Klingborg.

– Vi har gått igenom rapporten och det vi ser är att vi inte kan ha kvar samarbetet med Mölles vänner så som styrelsen ser ut i dag. Några personer i styrelsen har agerat på ett oacceptabelt sätt och förtroendet är kört i botten. Vi meddelade detta till styrelsen under tisdagen. Mölles vänner har nu tagit beslut om att lämna Mötesplats Mölle. Då den situation som utlöste arbetsmiljöstoppet nu inte längre finns kvar så kommer vi att öppna upp matserveringen igen så snart som möjligt. Givetvis är alla gamla och nya besökare välkomna. Vi kommer att lägga stor energi på att göra Mölle till en trivsam och välfungerande mötesplats igen, säger Johan Klingborg.

Hot, kränkningar och nedvärderande bemötande

I februari inkom det tio anmälningar från personal på Mötesplats Mölle som visade på allvarliga psykosociala arbetsmiljöproblem. Socialchef Johan Klingborg tog då beslut om ett arbetsstopp och att tillsätta en extern utredning för att kartlägga arbetsmiljöproblematiken.

Den externa utredningen är nu klar och den bekräftar det som kommunens medarbetare uppgett i sina anmälningar. Det har uppstått konflikter mellan föreningen och personalen kring hur mötesplatsen ska drivas. Detta har lett till att medarbetare bland annat har utsatts för hot, kränkningar, påhopp, utskällningar och nedvärderande bemötande av några personer i Mölles vänners styrelse.

– Det har varit en ohållbar arbetsmiljösituation för både chef och medarbetare. Det är viktigt att våra medarbetare anmäler när arbetsmiljön i våra verksamheter brister. Då kan vi agera och hitta lösningar framåt, säger Johan Klingborg.

– Vi är väldigt tacksamma för de frivilliga vi har, men vi har nolltolerans mot kränkningar inom våra verksamheter och det gäller alla.

Otydligt avtal

Rapporten visar bland annat på ett par saker som ligger bakom den uppkomna situationen.

– Man kan sammanfatta det med att det samarbetsavtal som upprättades mellan Mölles vänner och kommunen 2014 har varit otydligt. Det har inte heller följts upp ordentligt. Längs vägen har det även uppstått muntliga överenskommelser som försvårat samarbetet när nya chefer och medarbetare har tillträtt. Det är en del av problematiken, säger Johan Klingborg.

– En annan del handlar om att de chefer som arbetat på Mötesplats Mölle har känt sig underminerade i sin roll. När Mölles vänner inte varit nöjda med chefens beslut i olika frågor så har de gått vidare till mig som socialchef och till politiker för att få gehör. Även om jag inte tagit ställning, utan bara lyssnat, så är det klart att det har urholkat chefens mandat. Här borde jag ha agerat annorlunda, det tar jag till mig.

I rapporten ger konsulten förslag på möjliga vägval framåt.

 – Den kortsiktiga lösningen är att vi öppnar matserveringen. För att hitta en långsiktig lösning behöver vi utreda frågan vidare. Vi har fått i uppdrag av socialnämnden att implementera de nya riktlinjerna för våra mötesplatser. Som ett led i det kommer vi nu att se över våra olika alternativ och hur vi bäst går vidare. I det arbetet kommer vi att samarbeta med föreningslivet och pensionärsorganisationerna så att vi får med alla perspektiv, säger Johan Klingborg.

Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande, delar socialförvaltningens bild.

– Vi har fått löpande information om processen på Mötesplats Mölle och jag har fullt förtroende för hur förvaltningen hanterar frågan. Nu ser vi fram emot att kunna fortsätta arbetet med att utveckla våra mötesplatser, säger Andreas Engebrethsen.

 

Så här har utredningen gått till

Konsulten har kartlagt verksamheten genom att intervjua 18 personer – medarbetare, besökare samt de personer ur styrelsen som figurerar i arbetsmiljöanmälningarna.

Efter några inledande frågor så har kartläggningen gjorts enligt Weisbords boxmodell vilket innefattar frågeställningar kopplat till fem områden: mål och syfte, struktur och organisation, ramfaktorer, relationer samt ledarskap.


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Jessica Eliasson
Kommunikatör
Jessica Eliasson
Presskontakt socialförvaltningen