2023-02-14 14:48Pressmeddelande

Begränsad verksamhet på Mötesplats Mölle på grund av dålig arbetsmiljö

Kommunen har påbörjat en utredning efter att medarbetare på Mötesplats Mölle har anmält brister i den psykosociala arbetsmiljön. Under tiden som utredningen pågår kommer personalen inte att arbeta på mötesplatsen, vilket påverkar verksamheten.

– Det har inkommit flera allvarliga anmälningar om dålig arbetsmiljö. Med anledning av det har jag tagit beslut om att personalen inte ska vara på arbetsplatsen under tiden som vår arbetsmiljöutredning pågår, säger socialchef Johan Klingborg.

Mötesplats Mölle kommer därför att ha begränsad verksamhet från och med onsdagen den 15 februari och cirka två veckor framåt. Det innebär att:

  • Vi inte serverar någon lunch
  • Vi ställer in de aktiviteter som kommunen anordnar.

Föreningarna kommer att ha tillträde till lokalerna och kan fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt.

– När vi är klara med utredningen så får vi ta ställning till hur vi går vidare. Som arbetsgivare tar vi såklart det här på stort allvar, säger Johan Klingborg.


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.