2023-03-01 15:48Pressmeddelande

Fortsatt arbetsstopp på Mötesplats Mölle

Den inledande arbetsmiljöutredningen kring Mötesplats Mölle är nu klar. Med anledning av vad som framkommit har socialchef Johan Klingborg tagit beslut om att utvidga utredningen. Personalen kommer inte heller att återvända till sin arbetsplats under tiden som detta arbete pågår.

– Jag har fått ta del av personalens berättelser och det framkommer att det här är något som har pågått under lång tid. Situationen är allvarlig och därför kommer jag nu tillsätta en extern utredning för att utvidga arbetsmiljöutredningen, säger Johan Klingborg.

Mötesplatsen är inte stängd

Beslutet innebär att lunchen även fortsättningsvis kommer att vara inställd. Detsamma gäller för de aktiviteter som kommunens personal anordnar på mötesplatsen.

– Vi är medvetna om att det här påverkar besökarna negativt, men det är en allvarlig situation och vårt arbetsgivaransvar har högsta prioritet, säger Johan Klingborg.

– Sen vill jag återigen poängtera att mötesplatsen inte är stängd. Det är frivilliga krafter som anordnar majoriteten av aktiviteterna på Mölle och de har tillgång till lokalerna precis som vanligt. Vanligtvis bemannas caféet av vår personal, men vill man som frivillig hålla det öppet så är det fullt möjligt.

Information till frivilliga

Håller du i en aktivitet på Mötesplats Mölle? Är du osäker på vad som gäller? Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper de dig vidare. Du når dem på telefon 0346-88 60 00 eller via e-post kontaktcenter@falkenberg.se


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".