2022-02-01 08:20Nyheter

Hållbarhet trots miljöpåverkan

Teglad fasad med Combimix murbruk.Kv. Nätet, Eskilstuna med Combimix murbruk.

Vi producerar mineralbaserade byggprodukter inom golv, fasad och betong. Våra material säljs framförallt till byggandet av bostäder och kommersiella ytor. 

Vad gör en produkt hållbar? 

Är det att kunna odla den? Att produkten kan göras av återvunnet material? Att produkten kan återvinnas? Är det hur länge produkten håller?

Vad gör våra produkter hållbara?

Syftet med vår typ av produkter är långsiktig hållbarhet, ur betydelsen att de håller länge varför byggnadernas livslängd också blir längre. Så att färre resurser behöver läggas på att bygga nytt. 

Betongkonstruktioner och avjämningsmassa har ett långt liv med möjlighet till flera olika funktioner och står emot slitage, brand och fukt. Våra egna fasadsystem för tilläggsisolering ger en god värmeisoleringsförmåga och minskar därmed energiförbrukningen. Murade och putsade fasader står pall även för ett hårdare och mer varierat klimat. Det blir helt enkelt vackert längre. 

Tre små grisar "En varg som vill äta upp grisarna blåser omkull de två första grisarnas hus, men rår inte på det murade huset"

Vi arbetar också med ett optimerat materialutnyttjande vid egen tillverkning. För minskad miljöpåverkan använder vi även återvunnet material när vi producerar golvavjämningsmassor. Mer om detta kan du läsa i vår artikel Klimatsmart spackel från 2020.

Vi vet att de produkter vi producerar inte alltid innehåller
beståndsdelar som är de bästa för miljön.
Betong växer ju inte på träd. 
- Jonas Lund VD

Våra produkter kan i dagsläget inte odlas (även om experiment utförts i USA som vi kunnat läsa om i extern media för ett par veckor sedan).

Vi strävar hela tiden efter att vårt fotavtryck i miljön ska vara så litet som möjligt. Detta gör vi genom att allt ifrån inköp av produkter med så liten påverkan som möjligt, till sortering av eventuellt överblivna rester i våra processer. Däremellan sker mycket i alla våra led för att så lite resurser som möjligt går förlorade. 

Vår vision: Tillsammans för ett hållbart resultat speglas i den fördel som våra färdiga material har. Våra material är verkligen hållbara. Hållbara på mycket lång sikt, minst 50 år.Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.