Aktuellt


Välkommen till Centrum för AMPs, Forumtorgets och Haninge entrés nyhetsrum

Om oss i media

Om Centrum för AMP

Vi gör platser härliga

Centrum för AMP utvecklar och tar hand om offentliga rum. Målet är trevliga och trygga platser som är härliga att vara på. Arbetet sker i samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Centrum för AMP är ett kunskapscentrum för platsutveckling i Sverige. Organisationen utvecklar och sprider AMP-modellen, den platsutvecklingsmodell som lanserades av Trygghetskommissionen år 2018, under ledning av Fredrik Reinfeldt.

Platsutvecklingen sker genom avtalsbaserade samarbeten med kommuner och lokala fastighetsägare, där Centrum för AMP bildar en lokal platsorganisation vid varje plats, vilket är en nyckelfaktor för ett aktivt omhändertagande.

Kontaktpersoner

Helena Olsson
VD
Helena Olsson
Philippa Staffas
Verksamhetsledare Haninge entré
Philippa Staffas
Carlos Lopez
Verksamhetsledare Forumtorget
Carlos Lopez
Johanna Carlberg
Kommunikationsstrateg
Johanna Carlberg