2022-02-08 09:00Pressmeddelande

1300 bostäder och 100 hektar industrimark planeras i Alingsås

Flygfoto över Alingsås med sjön Mjörn i förgrundenVy över Alingsås med Mjörn i förgrunden.

Igår, måndag 7 februari, beslutade kommunstyrelsen om 2022–2023 års planprioritering. I årets upplaga presenteras nya projekt men den utgår också från att slutföra redan påbörjade planer. Målet med prioriteringen är att skapa en balans mellan olika samhällsintressen och utvecklingsbehov i Alingsås där byggande av bostäder, nyetablering av verksamheter och utveckling av kommunal service ska vara samordnade.

Utveckling av Alingsås kommun

I Alingsås finns ett stort intresse av att utveckla kommunen och med hjälp av en planprioritering kan man svara på hur man bäst ska använda kommunens resurser kommande år. Planprioritering syftar till att tillgodose behovet av bostäder, teknisk infrastruktur och kommunal service samt tillgången på mark för att främja näringslivet i Alingsås kommun.

- Vi vill ständigt prioritera utvecklingen av Alingsås kommun och att möjliggöra för fler bostäder och nya företag står alltid högt på listan. Den här planprioriteringen är ett steg i rätt riktning för vår kommun, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I nuläget arbetar planenheten med 25 detaljplaner och i det pågående planarbetet kan kommunen möjliggöra cirka 1300 nya bostäder och omkring 100 hektar verksamhetsmark.

Effektivare hantering av planer

Planerna ska prioriteras utifrån nytta och behov från såväl kommunalt perspektiv som för enskilda intressen. De prioriteras dessutom utefter storlek, eftersom små respektive stora projekt har olika tidplaner. Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar gemensamt för att ta fram förslag till prioriteringen.

- Vi har under 2021 tagit fram en handlingsplan för att effektivisera arbetet med planerna och har utvecklat rutiner i processen. Under 2021 blev vi klara med sex detaljplaner och vi hoppas att vi blir färdiga med ännu fler under 2022. Det stora intresset för nya detaljplaner i kommunen är positivt, det visar att många vill vara med och utveckla Alingsås, säger Oskar Roussakis, som är planarkitekt och har arbetat med att ta fram förslaget av planprioriteringen.

Kommunstyrelsen beslutar

Planprioriteringen anger vilka strategiska planer och detaljplaner som kommunen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år. Det är ett omfattande arbete som involverar flera förvaltningar, bland annat kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och det kommunala bolaget Alingsåshem. Det är kommunstyrelsen som årligen, eller vid behov, beslutar om planprioriteringen. 

Via denna länk kan du läsa Alingsås kommuns planprioritering i sin helhet: 
Alingsås kommuns planprioritering 2022–2023 (pdf)Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson