2021-11-09 09:14Pressmeddelande

Planprogram för Mjörnstranden ut på samråd

Från 11 november till 19 december kan alla som vill tycka till om planprogrammet för Mjörnstranden. Detta då kommunstyrelsen under måndagen beslutade att programmet ska skickas ut för samråd.

Arbetet med planprogrammet för Mjörnstranden har pågår under snart två år och nu ser kommunen fram emot att visa upp och diskutera förslaget för allmänheten och ge möjlighet för alla att lämna synpunkter.

– Vårt förslag innebär att huvuddelen av Mjörnstranden bevaras och utvecklas som natur- och parkområde med fokus på rekreation samt flera platser för människor kan mötas. Exempelvis som hamntorget och strandpromenaden. Det är ju ett friluftsområde med småbåtshamn, badplats och idrottsanläggning idag och den känslan vill vi bevara. Samtidigt föreslår vi en förlängning av småstaden med en ny bebyggelse i Sörhaga och Skaveryd. Det ska vara en blandad bebyggelse med både flerbostadshus och radhus i olika upplåtelseformer säger Axel Peterson, samhällsplanerare på Alingsås kommun.

Under hela samrådstiden finns planprogrammet och det mer detaljerade gestaltningsprogrammet att ta del av dels digitalt på kommunens hemsida och dels som en fysisk utställning på turistinformationen på Kungsgatan.

– Vi kommer att bemanna turistinformationen onsdag till fredag i fem veckor för att kunna diskutera handlingarna och svara på frågor. Nu ser vi fram emot att visa upp vår vision för alingsåsarna och få in intressanta synpunkter, säger Arben Vojvoda, översiktsplanerare på Alingsås kommun. Han betonar även att samrådshandlingarna är en vision och vägledning och inte något bindande dokument.

Den som vill lämna en synpunkt gör det via en e-tjänst. Efter avslutat samråd den 19 december samlas alla synpunkter ihop i en samrådsredogörelse som tas i beaktning i det fortsatta arbetet med planprogrammet. Relevanta synpunkter kommer också att bemötas med kommentarer.

Bemanning av tillväxtavdelningen på Turistinformationen, Kungsgatan 14

11/11-18/12
Onsdag kl. 12-19
Torsdag kl. 12-16
Fredag kl. 12-16

Ta del av samrådshandlingar och e-tjänsten här.

Kontakt

Axel Peterson, samhällsplanerare Alingsås kommun
axel.peterson@alingsas.se
0322 – 61 71 12

Arben Vojvoda, översiktsplanerare Alingsås kommun
arben.vojvoda@alingsas.se
0322 – 61 72 36

 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Markus Thunberg
Enhetschef Samhällsplanering
Markus Thunberg

Relaterad media