2022-11-03 08:56Pressmeddelande

Hållbar utveckling över branschgänserna på Backåkra Summit

Jessica Fredson, Kristina Yngwe, Lotte Nilsson, Bo Nilsson, Karin Heri, Maria Fiskerud, Ulrika Westgren, Anders Nilsson, Oscar Hugoson, Martin Andersson, Christian Negendanck, Johan Mars Österberg, Magnus Alfredsson, Henrik Fajerson, Kerstin ...Jessica Fredson, Kristina Yngwe, Lotte Nilsson, Bo Nilsson, Karin Heri, Maria Fiskerud, Ulrika Westgren, Anders Nilsson, Oscar Hugoson, Martin Andersson, Christian Negendanck, Johan Mars Österberg, Magnus Alfredsson, Henrik Fajerson, Kerstin ...

På FN-dagen hölls Backåkra Summit för andra året i rad på Dag Hammarskjölds Backåkra. Ett forum där åtta olika branscher möts för att gemensamt diskutera affärsmässig hållbar utveckling över branschgränserna. Bakom arrangemanget står marknad- och näringslivsavdelningen i Ystads kommun med stöd från Sparbanken Syd.

På Backåkra Summit utbytte företagsledare tankar och erfarenheter över branschgränser vilka i förlängningen ska leda till att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling. Ett forum initierat av Ystads kommuns marknad- och näringslivsavdelning som har sin grund i Ystadmodellen och de Globala målen, verktyg som visat sig framgångsrika för att generera lokala lösningar på globala utmaningar.

- Alla branscher har sina utmaningar, men också unika infallsvinklar och det är där vi har sett att samarbeten över branschgränser kan bli otroligt gynnsamma språngbrädor framåt i hållbarhetsarbetet, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

På plats på Dag Hammarskjölds Backåkra samlades representanter från industri-, mat-, jord och skogsbruk-, transport-, finans-, energisektorn samt mål 17.

Ulrika Westgren, tf regionchef på Sweco, som representerade byggsektorn såg positivt på dagens diskussioner.
- Detta är ett viktigt initiativ och otroligt kraftfullt att möta varandras utmaningar för att skapa möjligheter, sa Ulrika.

Även Björn Boström, VD Ystad Hamn, som representerade transportsektorn såg stor fördel med samtalen.
- Det var en mycket intressant dag då den egna snäva världsbilden utvidgades genom öppna samtal och förtroende. Genom att jämföra branscher, och se kopplingarna mellan dem, kan vi nå längre snabbare i hållbarhetsarbetet.

Lotte Nilsson på Ystads kommun är glad och stolt över att för andra året i rad kunna arrangera Backåkra Summit.
- Vi hoppas att denna summit har byggt nya broar genom dialogen som förts. Att nya områden identifierats där samverkan kan leda till att driva affärsmässig hållbar utveckling. Vi är alla en pusselbit i ett större sammanhang, sa Lotte.

Årets deltagare 2022
Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn
Oscar Hugoson, Polykemi Group, Industrisektorn
Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn
Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn
Anders Nilsson, ESS Group, mat- och besökssektorn
Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn
Martin Andersson, Löderups växt, jord- & skogsbrukssektorn
Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn
Henrietta Hansson, Sparbanken Syd, finanssektorn
Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn
Henrik Fajerson, Skanska, byggsektorn
Jessica Fredson, Ystad Energi, Energisektorn
Karin Heri, Tent, mål 17


Om Backåkra Summit
På internationella FN-dagen 2021 hölls den första upplagan av Backåkra Summit. Syftet med sammankomsten var att skapa en arena för företagsledare inom och utanför Sveriges gränser att utbyta tankar och erfarenheter över branschgränser vilka i förlängningen ska leda till att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling. Samtalen har stöd av Ystadmodellen och de Globala målen, verktyg som visat sig framgångsrika för att generera lokala lösningar på globala utmaningar. Backåkra Summit hålls på Dag Hammarskjölds Backåkra, gården som Hammarskjöld köpte 1957 och som idag ägs och förvaltas av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med ambitionen att en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Mer om Backåkra Summit går att läsa på Backakrasummit.se

Presskontakt:

Lotte Nilsson
, näringslivsutvecklare
lotte.nilsson@ystad.se
Tel. 0411- 57 79 86

Johan Mars-Österberg, marknad- och näringslivschef
johan.mars-osterberg@ystad.seOm Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun