2022-09-13 06:00Pressmeddelande

Backåkra Summit 2022

PRESSINBJUDAN:

VAD: Ett branschöverskridande möte mellan företagsledare för att stärka hållbar innovationskraft
VAR:
Dag Hammarskjölds Backåkra
NÄR: Måndagen 24 oktober, FN-dagen, kl 15.15

Anmälan: senast 19 oktober till jamie.rasmussen@ystad.se


Åtta branscher möts kring hållbar utveckling

Måndagen den 24 oktober, på FN-dagen, hålls Backåkra Summit 2022. Då möts åtta speciellt inbjudna företagsledare från olika branscher som verkar nationellt för att diskutera hur de tillsammans når affärsmässig hållbar utveckling med grund i de Globala målen. Dagen avslutas med ett gemensamt uttalande dit press är välkommen. Möjligheter till intervjuer kommer att finnas.

Backåkra Summit arrangeras av Ystads kommun med stöd av Sparbanken Syd.

En gemensam utmaning

Under Backåkra Summit utgår samtalen från de Globala målen och Ystadmodellens fem steg för att konkretisera ett hållbarhetsarbete som också kan generera tillväxt.

Alla branscher har sina utmaningar, men också unika infallsvinklar och det är där vi har sett att samarbeten över branschgränser kan bli otroligt gynnsamma språngbrädor framåt i hållbarhetsarbetet. Årets Backåkra Summit hoppas jag ska leda till ännu ett gemensamt steg framåt, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Årets deltagare

Årets åtta deltagare är inbjudna för att representera en bredd i verksamhetsområden där stora möjligheter att påverka utsläpp och energiförbrukning lokalt och nationellt finns. Samtalsledare är fd riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe och grundare av A Sustainable Tomorrow Bo Nilsson.

Deltagare:

 • Ted Bergdahl, Europeanenergy, energisektorn
 • Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn
 • Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn
 • Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn
 • Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn
 • Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn
 • Deltagare för Mål 17 presenteras inom kort

Dessutom kommer fjolårets deltagare i Backåkra Summit 2021 också att finnas på plats denna dag för att fortsätta sina diskussioner.

 • Jord- och skogsbruk: Martin Andersson, Odling i balans
 • Bygg: Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska
 • Energi: Jessica Fredson, vd Ystad Energi
 • Finans: Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
 • Genomförande och globalt partnerskap. Globala målen nr 17: Karin Henri, Country Director Sweden på Tent Partnership for refugees
 • Industri: Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group
 • Mat- och besöksnäring: Anders Nilsson, Head of Operations ESS group
 • Transport: Mårten Nordström, regionchef Vossloh

Om Backåkra Summit
På internationella FN-dagen 2021 hölls den första upplagan av Backåkra Summit. Syftet med sammankomsten var att skapa en arena för företagsledare att utbyta tankar och erfarenheter över branschgränser vilka i förlängningen ska leda till att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling. Samtalen har stöd av Ystadmodellen och de Globala målen, verktyg som visat sig framgångsrika för att generera lokala lösningar på globala utmaningar.

Backåkra Summit hålls på Dag Hammarskjölds Backåkra, gården som Hammarskjöld köpte 1957 och som idag ägs och förvaltas av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med ambitionen att en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Mer information: www.backakrasummit.se


Presskontakt:

Lotte Nilsson
, näringslivsutvecklare
lotte.nilsson@ystad.se
Tel. 0411- 57 79 86

Johan Mars-Österberg, marknad- och näringslivschef
johan.mars-osterberg@ystad.se

 

 

 Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun