2023-03-06 04:05Pressmeddelande

Vartannat sjukhus saknar rent vatten – bidrar till ökad antibiotikaresistens

Mukamutesi Anne Marie är labbtekniker vid Nzangwa Health Centre i Bugesera, Rwanda. Bild: WaterAid/ Behailu Shiferaw.Mukamutesi Anne Marie är labbtekniker vid Nzangwa Health Centre i Bugesera, Rwanda. Bild: WaterAid/ Behailu Shiferaw.

Från år 2050 beräknas tio miljoner människor att dö varje år på grund av antibiotikaresistenta bakterier. Redan idag dör fler av antibiotikaresistens än av malaria och aids. I Storbritannien räknar regeringen med att antibiotikaresistens kommer att vara den ledande dödsorsaken i landet år 2050, skriver organisationen WaterAid i en ny rapport.

En orsak till att antibiotikaresistenta bakterier sprids är att omkring hälften av alla sjukvårdsinrättningar i låg- och medelinkomstländer saknar rent vatten. I den nya rapporten “Prevention first” uppmärksammar WaterAid läget inom sjukvården i låg- och medelinkomstländer samt vad som krävs för att stoppa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

– Den ökning vi ser globalt är oerhört oroande och beror till stor del på brist på rent vatten och hygien på vårdcentraler och kliniker i låginkomstländer. I en sådan miljö sprids infektioner lätt och personal tvingas överanvända antibiotika även i preventivt syfte, vilket leder till antibiotikaresistens. Personalen måste kunna tvätta händerna mellan patienter, säger Andreas Berglöf, policyrådgivare inom hälsa på WaterAid Sverige.

Antibiotika är avgörande inom modern sjukvård och behövs bland annat för cancerbehandlingar, kirurgi, organtransplantationer och förlossningsvård. Utan antibiotika skulle såväl barnadödlighet som mödradödlighet öka i hela världen, även Sverige.

Högnivåmöte om antibiotikaresistens i Sverige 6–7 mars  

I EU är antalet dödsfall kopplade till antibiotikaresistens över 35 000 per år och kostar 1,5 miljarder euro per år i vårdkostnader och produktionsbortfall. De flesta antibiotikaresistenta bakterierna som påträffas i Sverige och Europa har sitt ursprung i ett annat land och en global ökning av antibiotikaresistenta bakterier innebär en ökning även här.

– Att investera i vatten och hygien på vårdinrättningar i låg- och medelinkomstländer skulle minska efterfrågan på antibiotika, bryta infektionskedjan och hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. En satsning på sjukvården i ett land långt borta är alltså ett sätt att öka tryggheten även i Sverige och Europa, säger Andreas Berglöf.

Den 6–7 mars står det svenska EU-ordförandeskapet värd för ett högnivåmöte om antibiotikaresistens. Ministrar, statssekreterare och representanter från europeiska hälsomyndigheter samt från internationella organisationer som WHO samlas i Sverige för att diskutera åtgärder mot antibiotikaresistens.

– Det är positivt att frågan sätts högt på agendan. Nu hoppas vi att fokus inte bara hamnar på nya läkemedel utan även på preventiva åtgärder som tillgången till rent vatten och hygien inom vården. Ökade satsningar på det skulle minska överanvändningen av antibiotika, säger Andreas Berglöf.

Rent vatten och hygien avgörande för att stoppa spridningen 

WHO beräknar att omkring 70 procent av alla infektioner som människor drabbas av i vårdmiljö skulle kunna förhindras med rent vatten och välfungerande hygienrutiner. Trots det saknar idag hälften av alla vårdcentraler i låg- och medelinkomstländer tillgång till rent vatten. Som skydd mot en ohygienisk miljö tvingas vårdpersonal rutinmässigt skriva ut antibiotika för att undvika att patienterna drabbas av svåra infektioner.

När antibiotika över- eller felanvänds kan bakterier utveckla en motståndskraft mot antibiotika, vilket gör att medicinen förlorar sin pålitlighet. Det gör att tidigare lättbehandlade infektioner, som exempelvis infekterade sår, diarréer eller lunginflammationer snabbt kan bli livshotande.

– Investeringar i rent vatten, toaletter och hygien är avgörande för att stoppa spridningen av antibiotikaresistens och för att förhindra att människor dör i onödiga sjukdomar och infektioner som orsakats av smutsigt vatten och dålig hygien, säger Andreas Berglöf.

Boka en intervju

För att boka en intervju med WaterAids policyrådgivare inom hälsa, Andreas Berglöf, kontakta press@wateraid.se eller ring 079-006 33 39.

Fakta: Antibiotikaresistens och WASH 
  • Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakats av bakterier.

  • WASH är den engelska förkortningen av vatten, sanitet och hygien. Förkortningen används även på svenska.

  • Antibiotikaresistens är ett uttryck för när bakterier utvecklat motståndskraft mot antibiotika. Det uppstår genom att bakterierna utsätts för överdriven antibiotikaanvändning och blir resistenta.

  • När WASH saknas på sjukhus sprids infektioner och sjukdomar som blodförgiftning, diarré, kolera och lunginflammation, vilket ökar behovet av antibiotika och därmed också spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

  • Varje år dör omkring 1 miljon mammor och nyfödda barn i infektioner de fått i samband med en ohygienisk förlossning och som hade kunnat undvikas om det funnits rent vatten och god hygien.

  • 2015 antog världshälsoförsamlingen, WHO:s beslutande organ, en handlingsplan för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. WaterAid stödjer den och bidrar till genomförandet av handlingsplanen.

Länkar 

WaterAids senaste rapport om antibiotikaresistens (publicerad februari 2023): Prevention First.

Information om antibiotikaresistens på WaterAids hemsida.Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth