2022-09-29 08:49Pressmeddelande

Slipstensjön har vaknat till liv - tre hus sålda och två till på gång

Tomas Sandström, Lars-Gunnar Nilsson, Katrine Nilsson och Christina Konradsson har genom sitt bostadsinventeringsprojekt fått igång husförsäljningen i Slipstensjön.Tomas Sandström, Lars-Gunnar Nilsson, Katrine Nilsson och Christina Konradsson har genom sitt bostadsinventeringsprojekt fått igång i allra högsta grad bidragit husförsäljningen i Slipstensjön.

För drygt 20 år sedan stängde affären i Slipstensjön.
I Aftonbladet beskrevs skeendet som en död hand la sig över byn.
Byn förlorade en central punkt och en viktig mötesplats.

I dag blåser det helt andra vindar för de 37 bofasta. ”Slipen” är i allra högsta grad levande igen.

För ett år sedan, september 2021, såldes ett hus och nu i september har det utökats med två till och utöver det är ytterligare fastigheter ute till försäljning.
Det är en remarkabel förändring sett till de senaste decenniernas utveckling.
Orsaken bakom är en engagerad och passionerad byaförening med eldsjälar som värnat om hembyn, kavlat upp armarna och bidragit till att lyfta blicken mot framtiden.
Den vackra dalgången breder ut sig ner mot sjön och höstfärgerna som omsluter byn är slående. Det är vackert. Gult, grönt och orange gifter sig med varandra som en slags kuliss kring de hus som ligger bredvid landsvägen.

Slipstensjön, vackert beläget, mellan Hällnäs och Åmsele, har genom krafttag från byaföreningen lyckats återuppväcka intresset och sista året har inte mindre än tre fastigheter sålts och ytterligare fler är på väg att skifta ägare.


Inne i byastugan, allmänt kallat för Gnistan, sitter Tomas Sandström som växte upp i Slipstensjön på 50-talet. För drygt 15 år sedan flyttade han ”hem” igen och har engagerat sig i byns utveckling. Runt bordet serveras kaffe och hembakt.
Äkta paret Lars-Gunnar och Katrine Nilsson, båda bybor sen barnsben flyttade tillbaks till Slipstensjön i mitten på 1970–talet har precis som inflyttade Christina Konradsson, fått se sina barn växa upp i byn och följt utvecklingen i snart fem decennier. Men en sak består; kärleken till bygden är lika stark då som nu.
Inom Vindelns kommun, såväl inom privat som offentlig sektor, är framtiden ljus på arbetsmarknaden de kommande åren. Målsättningen i kommunens projekt Hemma är Vindeln är att näringslivets tillväxt och behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.
Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningssiffror för 2021 visar också att Vindelns kommun ökade med 65 personer och hade därmed största befolkningstillväxten i Västerbottens län.
Totalt bor nu 5 550 personer i kommunen. Enligt SCB ökar befolkningen med minst 0,2 procent i 9 av länets 15 kommuner jämfört med året innan.
På kommunal nivå står Vindelns kommun som vinnare med den procentuellt största ökningen på 1,2 procent i länet.
Näringslivet och kommunen behöver rekrytera ny arbetskraft och människor behöver sett ur den aspekten självklart någonstans att bo och leva. Behovet att stimulera boende och boendemarknad är stort för att få fler att bosätta sig i kommunen.
Slipstensjön har dragit sitt strå till stacken och har levererat i den här aspekten. Byaföreningen startade en egen projektgrupp i samarbete med Vindelns kommun.
- Vi började med en åtgärdslista. Vilka vill vi ska flytta hit och vad kan vi erbjuda? Sedan inventerade och kontaktade vi ägarna till husen som av olika anledningar stått tomma eller varit lågt utnyttjade. För att Slipstensjön ska överleva på sikt och fler ska bosätta sig här var detta nödvändigt, säger Sandström.
Projektet har onekligen levererat mer än någon förväntat sig.
- Vi startade i april och det har redan sålts två hus och, ett är ute till försäljning och fler är på gång, det är fantastiskt.


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.


Kontaktpersoner

Niklas Westman
Kommunikatör
Niklas Westman