2022-02-22 08:00Pressmeddelande

Vindelns befolkning ökar mest i länet

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningssiffror för 2021 är trevlig läsning.
Vindelns kommun ökade med 65 personer och hade därmed största befolkningstillväxten i Västerbottens län. Totalt bor nu 5 550 personer i kommunen.

Enligt SCB ökar befolkningen med minst 0,2 procent i 9 av länets 15 kommuner jämfört med året innan.
På kommunal nivå står Vindelns kommun som vinnare med den procentuellt största ökningen på 1,2 procent.
I Västerbottens län bor numera 274 563 personer. Umeå ökade med sin folkmängd med 773 personer och Skellefteå med 553.
Vad gäller Sverige som helhet har landet en befolkningsmängd på 10 452 326 invånare, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2020.

- Det är förstås mycket glädjande siffror som visar att Vindelns kommun är en attraktiv plats att leva och verka på. Det skapar möjligheter som vi behöver tillvarata. Mycket positivt är på gång och utvecklingen får inte stanna av. Särskilt viktigt just nu är att arbeta med bostadsfrågor och kompetensförsörjning, säger Therese Berg, kommundirektör i Vindelns kommun.

Den ökade befolkningsutvecklingen i Vindelns kommun ligger också helt i linje med nystartade projektet "Hemma är "Vindeln" som beslutats av kommunstyrelsen för att förverkliga en rad aktiviteter som ska leda till ökad stimulans av boende- och boendemarknaden och attrahera fler att flytta till kommunen.


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.


Kontaktpersoner

Niklas Westman
Kommunikatör
Niklas Westman