2022-09-16 11:17Pressmeddelande

Levande landsbygd - drömmen ska bli sann i Vindelns kommun

Jennifer Erlandsson, Theresia Sandahl och Robert Danielsson från Landsbygsdröm guidade åhörarna kring deras tankar vilka framgångsrecept som behövs för att utveckla landsbygden.Jennifer Erlandsson, Theresia Sandahl och Robert Danielsson från Landsbygsdröm guidade åhörarna kring deras tankar vilka framgångsrecept som behövs för att utveckla landsbygden.

Det råder brist på bostäder i Vindelns kommun.
En lösning på problemet kan vara att nyttja lågt nyttjade fritidshus eller ödehus.
I torsdags hölls en workshop på nyinvigda Kronlunds kursgård för att gemensamt hitta kreativa lösningar och stimulera livskraften i byarna.

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningssiffror för 2021 visade att Vindelns kommun ökade med 65 personer och hade därmed största befolkningstillväxten i Västerbottens län. Totalt bor nu 5 550 personer i kommunen. Det är förstås mycket glädjande siffror som visar att Vindelns kommun är en attraktiv plats att leva och verka på.
Särskilt viktigt just nu är att arbeta för att tillgängliggöra fler bostäder för att möta det ökade kompetensförsörjningsbehovet i framtiden.

- Det var mycket kreativa idéer och redan nu pågående aktiviteter  hur vi tillsammans kan utveckla och bidra till att öka inflyttningen till landsbygden i våra trakter, konstaterade Caroline Nyström, projektledare, Vindelns kommun.

Under torsdagen hölls en inspirationsworkshop med trion bakom företaget Landsbygdsdröm. Detta som en del i Vindelns kommuns projekt ”Hemma är Vindeln”.
Experten på ödehus Robert Danielsson samt journalisten och landsbygdsälskaren Jennifer Erlandsson guidade ett drygt 30-tal intresserade personer, föreningar och företag, om deras tankar kring vilka framgångsrecept som behövs för att utveckla landsbygden.
Genom att nyttja befintliga hus som idag inte används för helårsboende så kan det vara en lösning till de utmaningar som finns kring det stora behovet av mer arbetskraft.

- Det viktigaste är folket som bor i bygden. De är ambassadörerna och har kunskapen vilka man vill ska flytta dit, vad som behövs ur ett kompetensbehov och inte minst vem som har hus som kan vara lämpliga att flytta till, berättar Caroline Nyström.


Hur kan lågt nyttjade fritids- eller ödehus på landsbygden utvecklas och bli till permanenta bostäder. Det diskuteras i torsdags när representanter för byaföreningarna kommunen och näringslivet samlades för workshop på Kronlunds kursgård.


Andra viktiga aspekter är att engagemang, platsutveckling och inte minst kommunikation. Att medvetandegöra och lyfta berättelserna, platserna och människorna. Det finns massor av exempel redan idag.

- Det finns fantastiska platser och orter i Vindelns kommun. Det behöver vi också berätta och våga visa för omvärlden. Alla vill och kommer inte att vilja bo i en stad eller i ett samhälle. Den här träffen visade också vilket engagemang och vilja det finns i våra fantastiska byar. Slutintrycket visade samstämmigt i grupperna att det är alla i en kommun som gynnas av att få en levande landsbygd och ökad inflyttning. Att detta behöver vi göra tillsammans för att lyckas.


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.