2023-02-28 07:30Pressmeddelande

Älvbackens särskilda boende invigt och klart för inflyttning

Nya Älvbackens särskilda boende i Vindeln är invigt och klart för inflyttning. I mitten på mars 2023 flyttar de första hyresgästerna in i de nya lokalerna.Nya Älvbackens särskilda boende i Vindeln är invigt och klart för inflyttning. I mitten på mars 2023 flyttar de första hyresgästerna in i de nya lokalerna.

Hösten 2021 sattes spaden i jorden för utbyggnaden av Älvbackens särskilda boende. I februari 2023 stod de nya lägenheterna samt nya kontorsytor färdiga för inflyttning.

Budget för hela projektet har varit 45 miljoner kronor och byggprocessen har gått helt enligt fastställd tidsplan. En ny entrébyggnad med betongstomme med tegelfasad smälter in i den befintliga byggnaden. Kompletteringar har utförts i källare på befintlig byggnad med bland annat omklädningsrum och tvättstuga för de boende.

Älvbackens särskilda boende i Vindeln invigdes fredag 17 februari 2023. I filmen kan ni höra enhetschefen Emma Granström berätta om de nya lokalerna.


I nästa fas kommer själva utemiljön, med bland annat parkering och trädgård, förberedas för att stå klart nästa sommar 2023.

Nya Älvbacken kommer innebära stora möjligheter för framtidens boende. På enheten kommer särskilt boende, korttids och växelvård bedrivas, och i huset kommer det att finnas många olika professioner som möjliggör detta så som vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschefer. Med en samlad enhet finns det bättre möjligheter för gemensamma aktiviteter, både nöje för de boende men också utbildningsinsatser för personalen. 

 


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.


Kontaktpersoner

Niklas Westman
Kommunikatör
Niklas Westman