Effekten av affekten

En känsloladdad improvisationsföreställning om varför vi gör som vi gör. Av och med UngHästen och Lena Stenvall. Spelas hösten 2021 på Sara Kulturhus.