2024-06-19 09:28Pressmeddelande

Västerbottensteaterns VD tar plats i Svensk scenkonsts styrelse

Challa Gustavsson, VD Västerbottensteatern och nu även styrelseledamot i Svensk scenkonst. Foto: Anna JutterdalChalla Gustavsson, VD Västerbottensteatern och nu även styrelseledamot i Svensk scenkonst. Foto: Anna Jutterdal

Challa Gustavsson, VD på Västerbottensteatern, har blivit invald i styrelsen för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst.

– Jag är glad och stolt över förtroendet. Det här är ett viktigt uppdrag där jag är med och skapar bättre förutsättningar att producera och sprida scenkonst av hög kvalitet i hela landet. Jag bidrar med mitt perspektiv från en regionteater och från Västerbotten, men företräder som styrelseledamot alla olika scenkonstverksamheter i landet, säger Challa Gustavsson, VD på Västerbottensteatern.

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar omkring 250 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom scenkonsten.

I styrelsen, som leds av Kungliga Operans tidigare vd Birgitta Svendén, finns ledamöter från bland andra Riksteatern, Giron sámi teáhter, Malmö stadsteater, Kulturhuset stadsteatern, samt representanter för regionala scenkonstaktörer.

– Jag ska arbeta för scenkonstens självklara plats i samhället, att vi har en kulturpolitik som prioriterar scenkonst som en naturlig del av ett välfärdssamhälle. Det kräver en infrastruktur där arrangörer, producenter och konstnärer kan verka, att vi har bra konstnärliga utbildningar, och att scenkonsten är tillgänglig för alla medborgare. En kulturpolitik som står upp för konstnärlig frihet och kulturell mångfald, säger Challa Gustavsson.

Medlemmarna i Svensk Scenkonst finns inom alla sektorer – privat, kommunal, regional och statlig – och över hela landet. Det gränsöverskridande samarbetet mellan privata och offentliga aktörer gör organisationen till en viktig kraft inom kulturen.

– Svensk scenkonst är en av de mest betydelsefulla rösterna inom kulturpolitiken i Sverige. Det är viktigt att det finns en bredd av kompetenser i styrelsen, från olika verksamheter i hela landet. Därför är jag väldigt glad att VD för Västerbottensteatern har blivit vald till styrelsen, säger Martin Hedqvist, styrelseordförande (S) för Västerbottensteatern.

För mer information, kontakta:
Challa Gustavsson, VD Västerbottensteatern
0708-18 31 55
challa.gustavsson@vasterbottensteatern.seOm VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Challa Gustavsson
VD
Challa Gustavsson
Martin Hedqvist
Styrelseordförande Västerbottensteatern
Martin Hedqvist