2020-11-11 09:11Pressmeddelande

Västerbottensteatern tar en coronapaus i den publika verksamheten

Västerbottensteaterns entré. Foto: Sofia Lindblom.Västerbottensteaterns entré. Foto: Sofia Lindblom.

Västerbottensteatern har beslutat att med omedelbar verkan stänga ned all offentlig publik verksamhet för vuxna till den 8 december. "På det viset bidrar vi till att hejda den negativa utveckling av coronasmitta som just nu sker i Västerbotten och i vårt land", säger Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern.

Beslutet berör bland annat premiären på teaterns jubileumsrevy Teaterspektaklet, som skjuts upp med förhoppningen om att kunna genomföras senare i december. Gästspel och turnéföreställningar ställs också in. Julföreställningen Jul sing-a-long läggs ned, men publiken kan hålla utkik efter musikaliska digitala julhälsningar. Kejsarn av Portugallien pausas också, återstående föreställningar spelas i december.

Vill fortsätta erbjuda teaterupplevelser
För Västerbottensteaterns del är det ett tråkigt men i nuläget självklart beslut att fatta, säger Fransesca Quartey och lyfter fram kulturens betydelse även i fortsättningen. Intensivt arbete pågår just nu för att hitta kreativa lösningar för att kunna fortsätta erbjuda olika digitala kulturella upplevelser.
– Det vi gjorde i våras fick ett gott mottagande, så den erfarenheten bygger vi vidare på. Kulturens kraft behövs nu mer en någonsin, inte minst för att lyfta andan hos vår publik och andra i samhället. Det kommer vi att fortsätta göra online.

UngHästen spelar sina skolföreställningar då skolorna enligt nuvarande restriktioner inte kommer att stängas ned, men kontakt tas med varje enskild rektor för att lyssna på skolornas egna önskemål.

Verksamheten på Västerbottensteatern kommer att fortlöpande anpassas till utvecklingen och de direktiv som myndigheterna ger.

Biljetter till inställda föreställningar återköps på det inköpsställe där biljetterna köpts.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Kristina Bygdén
Grafisk formgivare/kommunikatör
Kristina Bygdén
Fransesca Quartey
VD
Fransesca Quartey

Relaterade presskit