2024-02-29 12:06Pressmeddelande

VÄNNÄS - ÅRETS BERÄTTARKOMMUN 2024/2025

Vintrig vy över VännäsVy över Vännäs - Årets berättarkommun 2024/2025

Den 19 februari 2024 fattade barn- och utbildningsnämnden i Vännäs kommun beslutet att anta utnämningen som Årets Berättarkommun 2024-2025. Vännäs är den trettonde kommunen i ordningen att axla denna roll, och är också sist ut av de mindre kommunerna i länet. Berättarbudkaveln går vidare, från Malå till Vännäs, vid Malås avslutande berättarfestival den 1 juni 2024. 

Vännäs – med stark framtidstro
Erik Enström, kultur – och bibliotekschef i Vännäs ser fram emot den kommande satsningen.  

– Vi har nyligen jobbat med vårt platsvarumärke och i samband med det formulerat det som skulle kunna vara en beskrivning av Vännäs mentalitet – stadig fart framåt och en stark framtidstro. Att vi nu är trettonde kommunen att gå in i projektet "Årets berättarkommun" är ju helt i linje med det. Vi vill gärna hitta på spännande och utvecklande projekt, men inte utan att de också kan få bäring och kan leva kvar efter projekttidens slut. Gällande berättandet så har vi många spännande historier att berätta i Vännäs - flottningen, järnvägens framväxt, alpin idrott och mycket mer. Kanske kan ett sådant här projekt också hjälpa oss att lyfta fram nya historier och nya perspektiv på en ibland ensidig historieskrivning?

- Jag ser fram emot att både Vännäsbor och besökare ska samlas runt minnen, erfarenheter och goda berättelser. Jag tänker att vi alla kan bli stärkta av att få bättre förankring i vår egen historia och vårt historiska sammanhang och skapa större förståelse för våra olika erfarenheter, fortsätter Erik.

En ny kommun – nya utmaningar och möjligheter
Årets berättarkommun arrangeras årligen av Västerbottensteaterns berättaravdelning – Nordiskt Berättarcentrum – i samverkan med Västerbottens museum och den aktuella kommunen. Theresa Eriksson, Nordiskt Berättarcentrum, känner sig förväntansfull inför det kommande berättaråret i Vännäs.

– Det ska bli så spännande att lära känna en ny kommun, för det är så det blir med detta arbete. Det är också en något större kommun än de senaste årens berättarkommuner vilket kan innebära nya utmaningar – och möjligheter! Under den kommande våren ser vi fram emot uppbyggnaden av en lokal arbetsgrupp och att tillsammans med den planera för en hejdundrande kickoff i början av hösten, säger Theresa.

Berättande som kulturarv
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie vid Västerbottens museum ser även hon fram emot samarbetet och mötet med Vännäsborna.

– Det ska bli roligt att få arbeta med Vännäs som berättarkommun för att se hur vi på Västerbottens museum kan bidra med våra kunskaper kring berättande, både som kulturarv och en resurs i samtiden. Av erfarenhet vet jag att det kommer att innebära många spännande möten och nya berättelser.

Kontakt:
Theresa Eriksson, Pedagog & projektledare Nordiskt Berättarcentrum, 0910-71 56 26, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se.
Erik Enström, Kultur- och bibliotekschef i Vännäs kommun, 072-532 07 20, erik.enstrom@vannas.se
Marianne Folkedotter, Berättarantikvarie Västerbottens museum, 070-695 38 00,
marianne.folkedotter@vbm.se

________________________________________

Om ”Årets berättarkommun i Västerbotten” – lokal utveckling genom berättande.
Årets berättarkommun i Västerbotten arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, i partnerskap med Västerbottens museum och i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen.
Med denna satsning uppmärksammas kommuner som på ett målmedvetet och engagerat sätt vill arbeta med berättande. Syftet med utnämningen är att den ska fungera som inspiration till alla de som vill utveckla berättandet på den egna hemorten, öka berättandets betydelse och med det stärka lokal utveckling i hela Västerbotten. Utgångspunkten är utveckling baserad på en kombination av lokala förutsättningar och möjligheter samt stöd och resurser från regionala kulturinstitutioner.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Theresa Eriksson
Pedagog & producent, Nordiskt Berättarcentrum
Theresa Eriksson