2023-02-23 09:12Pressmeddelande

Unga Sara skapar nya möjligheter för yngre besökare på Sara kulturhus

Unga Sara - mötesplats för unga på Sara kulturhusUnga Sara - mötesplats för unga på Sara kulturhus

Sara kulturhus breddar utbudet för yngre besökare då Unga Sara har premiär 1 mars. För ungdomar på högstadiet skapas kostnadsfria kulturarrangemang där målet är att få fler unga att upptäcka kulturens kraft, främja deras förmåga till skapande, förebygga utanförskap och stärka den psykiska hälsan hos unga.

Inne på Sara kulturhus pågår förberedelserna som bäst inför starten av Unga Sara med allt ifrån utformning av program till planering och inredning av den fysiska mötesplatsen i husets norra foajé. Målet är att skapa en trygg och inspirerande plats dit alla unga på högstadiet är välkomna. Varje onsdag kl 18-20 kommer kostnadsfria kulturinslag att arrangeras, där det också finns plats att bara vara på för unga.

Idéen till Unga Sara föddes på UngHästen, en del av Västerbottensteatern, som har lång erfarenhet och bred kompetens kring aktuella, svåra och känsliga ämnen för ungdomar. Idag har projektet utvecklats och alla verksamheter i Sara kulturhus bidrar tillsammans med lokaler, personal, marknadsföring och övriga resurser.

– Sara kulturhus är allas hus – inte minst ungdomarnas – med Unga Sara vill vi tydliggöra det i form av kulturella evenemang, där alla kan delta oavsett vem du är. Vi hoppas kunna sänka trösklarna till vad kultur kan vara, få fler unga att hitta sin plats i huset och känna att de hör hemma här, samt få möjlighet att skapa en öppen och ärlig dialog. Vi hoppas att Unga Sara blir en naturlig samlingsplats där vi får chansen bygga upp en gemensam relation med unga i Skellefteå, berättar Olov Häggmark, kulturpedagog med inriktning mot ungdomar på Kultur- och biblioteksavdelningen.

Besökarna på Unga Sara kommer träffa trygga vuxna som är vana att delta i samtal om livsfrågor och som vill ingjuta hopp och framtidstro hos unga. Förhoppningen är att ungdomarna känner att någon lyssnar på dem, att deras förmågor uppskattas och att de får komma till Sara kulturhus för att ha roligt tillsammans.

–  Med Unga Sara hoppas vi kunna inspirera ungdomar att prova nya saker och att de själva känner att de kan komma till oss med idéer så vi kan hjälpa att förverkliga dessa. Det kan vara alltifrån att skriva olika sorts texter och spela musik till att måla och fotografera. Unga Sara kan bli en möjliggörare för ungdomar att få utöva och visa upp sina kreativa förmågor, berättar Albin Avander, samtals- och projektledare på UngHästen.

Unga Sara blir ett komplement till redan befintlig verksamhet för ungdomar i kommunen och projektet kommer att integreras med fritidsgårdar runt om i Skellefteå. Avståndet till stan ska inte vara ett hinder för att delta och fritidsgårdarna runt om i Skellefteå kommun kommer därför bjudas in för att besöka och ta del av utbudet på Unga Sara.

Referensgrupp med unga för unga
Ytterligare en del i Unga Sara blir att bygga upp en referensgrupp med ungdomar som får blir verksamhetens känselspröt utåt, för att snabbt fånga upp aktuella frågor och händelser som är viktiga för unga.

Albin Avander, pedagog och projektledare på UngHästen, betonar att ungdomarna själva är en viktig framgångsfaktor för Unga Sara.

– Ungdomarna är experterna här och de blir vårt finger mot pulsen! Vi kommer att behöva deras hjälp för att veta att vi är inne på rätt spår och gör rätt saker. Om Unga Sara ska bli en relevant och trovärdig plats för ungdomarna måste de också känna att de kan vara med och påverka innehållet, menar han.

Unga Sara startar 1 mars, kl. 18-20, Norra foajén, Sara kulturhus.

Några axplock från innehållet på Unga Saras 2023
E-sportsturnering
Behind the scenes
Teckning och måleri
Testa på AI
Foto/Musikproducent-workshop
Skapa en pod
Dansworkshop
Improvisationsteater


Om Unga Sara
Unga Sara är ett samarbete mellan UngHästen, Sara kulturhus, Kultur- och biblioteksavdelningen och fritidsgårdarna i Skellefteå. Vi som ansvarar för Unga Sara har lång erfarenhet och kompetens att jobba med unga.

Vi ska trivas och ha kul tillsammans…

…därför får alla unga samma bemötande oavsett kön, ålder, etnicitet, tro, sexuell läggning/ könsöverskridande identitet, status, politisk åsikt eller funktionalitet.  

… därför portas inga unga. Om någon utför skadegörelse, gör/säger olämpliga saker, är påverkad av alkohol eller droger etc. så får hen gå hem vid det aktuella tillfället men är välkommen åter! 

… därför jobbar vi vuxna med ett vänligt och ödmjukt bemötande gentemot unga. 


Kontaktpersoner på Unga Sara
Malin Lundqvist, pedagog och chef på UngHästen, Västerbottensteatern
malin.lundqvist@vasterbottensteatern.se

Albin Avander, präst i grunden - jobbar som samtals- och projektledare på UngHästen, Västerbottensteatern
albin.avander@vasterbottensteatern.se

Olov Häggmark, kulturpedagog med inriktning mot unga, Kultur- och biblioteksavdelningen
olov.haggmark@skelleftea.se


Mer om Unga Sara finns på sarakulturhus.se


INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF
Hjärtligt välkommen till pressträff för Unga Sara onsdag 1/3 kl 17:00 Norra foajén, Sara kulturhus.
Meddela gärna din medverkan på pressträffen senast måndag 27/2 till marknad@sarakulturhus.se

Träffa Albin Avander och Olov Häggmark från Unga Sara som svarar på frågor om berättar om projektet. På plats finns även UngHästens chef Malin Lundqvist.

För dig som önskar går det givetvis bra att genomföra enskilda intervjuer och fotograferingar/filmningar i samband med pressträffen.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist
Albin Avander
Samtalsledare & pedagog, UngHästen
Albin Avander
Olov Häggmark
kulturpedagog med inriktning mot unga, Kultur- och biblioteksavdelningen
Olov Häggmark