2020-06-04 06:20Pressmeddelande

Storuman blir Årets berättarkommun 2020/21

Storuman är Årets berättarkommun i Västerbotten 2020/21.Storuman är Årets berättarkommun i Västerbotten 2020/21.

Storuman har antagit utnämningen till Årets berättarkommun i Västerbotten 2020/21. Från hösten kommer kommunen att präglas av berättande i alla former när man tar över berättarbudkavlen från Vindelns kommun. "Det stärker och synliggör vår berättartradition", säger Anders Persson, ordförande i Fritids- kultur och utbildningsnämnden i Storuman.

Årets berättarkommun arrangeras av Västerbottens museum och Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på Västerbottensteatern, i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen. Lokalt medverkar Storumans kommun tillsammans med lokala föreningar och organisationer.

Det blir en naturlig fortsättning på kulturarbetet i Storuman efter att ha varit Årets kulturkommun, säger Anders Persson, ordförande i Fritids- kultur och utbildningsnämnden.
– Utnämningen kommer att stärka och synliggöra vår berättartradition som redan finns i våra byar. Kanske till och med att vi får fram några nya berättartalanger som får luft under sina vingar.

I Storumans kommun finns alla förutsättningar för att året som berättarkommun ska bidra till att stärka den lokala utvecklingen, säger Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum.
– I Storuman finns drivkraft och människor som är starkt engagerade i kulturlivet. Det har vi bland annat sett under det år då Storuman varit Årets kulturkommun. Det stärker oss i övertygelsen om att detta även ska vara positivt och hållbart på längre sikt.

Berättaråret i Storuman drar igång under hösten och verksamhetsplaneringen för året har nu påbörjats. Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum, hoppas att året ska fungera som en inspirationskälla till ännu mer berättande i bygden.
– Jag hoppas att de som bor i Storumans kommun ska ta chansen att delta i olika berättararrangemang, workshops, ordfördelarutbildningar, Livsberättelser, berättarkaféer med mera och på så sätt få syn på sin egen berättarskatt och få lust att dela med sig av den.

Människorna i bygden bär berättelserna
Syftet med Årets berättarkommun är att ge inspiration till alla de som vill stärka den lokala utvecklingen, säger Robert Herrala.
– Det är människorna i bygden som bär berättelserna och kulturarvet. Därför passar det perfekt att en scenkonstinstitution och ett museum samlar sina resurser på en plats. Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern arbetar tillsammans med Västerbottens museum för att vi delar övertygelsen om att berättandet är en oslagbar metod för att levandegöra och dela både kulturhistoria och samtid.

- - - - - - - - - - - - - - -

Årets berättarkommun i Västerbotten arrangeras sedan 2010 av Västerbottens museum och Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen samt lokala föreningar och organisationer.

Utgångspunkten är utveckling baserad på en kombination av lokala förutsättningar och möjligheter samt stöd och resurser från regionala kulturinstitutioner. Avsikten är att stimulera till aktiviteter under hela året och att ge anledning till kontinuerlig samverkan mellan berättarkommuner i länet.

Kontakt:
Anders Persson, ordförande i Fritids- kultur och utbildningsnämnden Storuman, tel 0730-265122
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie Västerbottens museum, tel 070-695 38 00
Robert Herrala, verksamhetschef Nordiskt Berättarcentrum, tel 070-569 56 31

 

 

 

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala