2023-04-12 14:01Pressmeddelande

Stärkt samarbete mellan Kulturhusbolaget och Västerbottensteatern 

Foto: John CarlssonFoto: John Carlsson

Kulturhusbolaget och Västerbottensteatern är de verksamheter som har som främsta uppgift att se till att scener på Sara kulturhus fylls med kultur. När Sara kulturhus öppnade i september 2021 fanns ingen färdig lösning på hur Västerbottensteaterns kompletta verksamhet skulle kunna rymmas i huset. Under det gångna 1,5 åren har Västerbottensteatern som en tillfällig lösning använt sina gamla lokaler på Nordlandergatan som repetitionslokaler för teater- och ungdomsföreställningar. Den tillfälliga lösningen har krävt tid och resurser för Västerbottensteatern och gjort att lokalen på Nordlandergatan inte kunnat nyttjas fullt ut för andra aktiviteter.    

Ett stärkt samarbete med positiva synergier 

Sedan september 2022 har Kulturhusbolaget och Västerbottensteatern samverkat för att hitta en lösning vilket nu resulterat i en avsiktsförklaring om ett närmare samarbete mellan bolagen. Syftet är att genom nya arbetssätt skapa positiva synergier för verksamheterna i de båda bolagen, och därmed också ge Skellefteåbor, västerbottningar och tillresta möjlighet till fler kulturupplevelser.   

En central del i avsiktsförklaringen gäller frågan om lokaler för Västerbottensteatern. En genomlysning av lokalbehoven för teatern har genomförts av båda parter. Analysen visar att med en flexibilitet i nyttjandet av lokalerna kommer även teaterns repetitioner att kunna ske i Sara kulturhus samtidigt som Kulturhusbolaget uppfyller sitt uppdrag.  

Detta innebär att Västerbottensteatern från och med hösten 2023 kommer att bedriva hela sin verksamhet i Sara kulturhus och att teaterns gamla lokaler på Nordlandergatan frigörs för andra verksamheter.   

  - Ett av mina uppdrag när jag tillträdde som vd var att skapa en långsiktigt hållbar lösning för Västerbottensteaterns lokalbehov. Jag är självklart både glad och nöjd att vi hittade en konstruktiv lösning som gynnar både Kulturhusbolaget och Västerbottensteatern och gör att Sara kulturhus blir hem för hela vår verksamhet, både repetitioner och publik verksamhet, säger Challa Gustavsson, vd på Västerbottensteatern.  

I samtalen har utvecklandet av arbetssätt varit ledord för bägge parter.  

- Att få välkomna hela Västerbottensteatern in i Sara kulturhus känns så fint och värdefullt, inte minst för personalens möjligheter att kunna arbeta kreativt tillsammans mellan verksamheterna. Vi ser också att vi kan optimera användandet på ett resursklokt sätt mellan två bolag som båda tillhör Skellefteå Stadshus AB, där en av målsättningarna är att bidra till en större koncernnytta. säger Anna Jirstrand Sandlund, vd Kulturhusbolaget.

 Innehållet i avsiktsförklaringen har också presenterats för kommunledningen. 

- Att tänka nytt och våga utvecklas är avgörande för att vi ska lyckas med samhällsomvandlingen i Skellefteå. Jag är imponerad över det förarbete och utvecklade samarbetet som ledningen på Kulturhusbolaget och Västerbottensteatern har presenterat, säger Lorents Burman, (S) kommunalråd. Att kunna erbjuda kulturupplevelser är en avgörande del för att Skellefteås tillväxtresa ska bli hållbar. Därför är jag extra glad när kulturen går i första led i förändringsarbetet.   

Ordförandena för Kulturhusbolaget och Västerbottensteatern kommenterar avsiktsförklaringen:   

- Det här är mycket positivt för såväl Kulturhusbolaget som Västerbottensteatern, som nu kan fokusera helhjärtat på sina respektive verksamheter. Vi är glada att samtalen mellan våra två organisationer har nått fram till en lösning som skapar förutsättningar för ett gott samarbete framåt, säger Ann Åström, ordförande för Skellefteå Kulturhus AB och Martin Hedqvist, ordförande för Västerbottensteatern AB. 

Kontaktuppgifter:  

Challa Gustavsson, vd Västerbottensteatern, 070 - 818 31 55 
Anna Jirstrand Sandlund, vd Kulturhusbolaget, 070 - 670 59 01

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Challa Gustavsson
VD
Challa Gustavsson
Anna Jirstrand Sandlund
VD Kulturhusbolaget
Anna Jirstrand Sandlund