2023-05-02 11:12Pressmeddelande

Skellefteå Turistcenter och Västerbottensteatern utökar sitt samarbete

Maria och Challa utanför Skellefteå Turistcenter. Foto: Kristina BygdénMaria och Challa utanför Skellefteå Turistcenter. Foto: Kristina Bygdén

Från och med 1 maj utökar och fördjupar Västerbottensteatern och Skellefteå Turistcenter sitt samarbete. Västerbottensteatern kommer att köpa tjänster av Skellefteå Turistcenter för att komma närmare kunderna och kunna erbjuda fullservice runt sina föreställningar.

Tidigare har Turistcenter varit återförsäljare av teaterns föreställningsbiljetter, men möjligheten att hantera frågor så som återköp, byte av biljetter, presentkortshantering med mera har varit begränsad. Genom utökade befogenheter i biljettsystemet kommer Turistcenter nu kunna hjälpa kunderna med alla typer av ärenden.

- Skellefteå Turistcenter har under många år varit en väldigt viktig samarbetspartner till oss på Västerbottensteatern och en stor försäljare av våra biljetter, berättar Västerbottensteaterns VD Challa Gustavsson. I Turistcenter har vi en samarbetspartner som under generösa och fasta öppettider kan möta vår publik fysiskt och hjälpa dem lösa alla typer av frågor kring våra evenemang som de kan tänkas ha. Självklart kan man fortfarande ringa oss ifall man har några frågor, men i stort sett ska man kunna få all hjälp man kan tänkas behöva hos Turistcenter.

Skellefteå Turistcenter är en del av Visit Skellefteå och där är man också glad över det utökade samarbetet.

- Vi vill förenkla för kunderna och kunna hjälpa dem direkt och det kommer vi kunna göra i mycket högre grad nu, säger Visit Skellefteås VD Maria Broman. Samarbetet är också ett led i vårt arbete att öka tillgängligheten och inkluderingen. Både vi och Västerbottensteatern vill möjliggöra för de som har svårt att köpa biljetter digitalt att ta del av destinationens utbud. Men även många andra uppskattar den personliga servicen och att få råd och hjälp, avslutar Broman.

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Challa Gustavsson
VD
Challa Gustavsson
Maria Broman
VD Visit Skellefteå
Maria Broman