2022-05-04 06:30Pressmeddelande

Samarbete mellan Uleåborgs teater, Wasa Teater och Västerbottenteatern stöds av Svenska Kulturfonden i Finland

 

Västerbottenteatern i Sverige, Wasa Teater och Uleåborgs teater i Finland har beviljats stöd av Svenska kulturfonden i Finland för ett samarbetsprojekt som förstärker det nordiska teatersamarbetet.

Målsättningen med det tvååriga projektet är att utöka samarbetet mellan teatrarna, att utveckla internationella nätverk, att utöka mångfalden på teaterscenerna och att utveckla publikarbetet på alla tre teatrar.

”Alla tre teatrar vill utveckla nordiska nätverk, som man speciellt efter en isolerad coronapandemi har konkret nytta av men som också ger hopp. Vi vill se våra teatrar som en del av en större nordisk teaterfamilj istället för att hålla oss enbart till våra egna städer och nätverk”, säger UIeåborgs teaterns VD Anu-Maarit Moilanen.

”Samarbetet teatrarna emellan stärker svenskans ställning i Finland. Inom projektet söker vi också lösningar till språkbarriärerna som idag finns inom scenkonsten”, konstaterar Wasa Teaters chef Ann-Luise Bertell.

”Vi på Västerbottensteatern är otroligt glada och tacksamma att få vara del av detta samarbete mellan våra tre teatrar och ser fram emot att dela och ta del av varandras arbetssätt och föreställningar. Skellefteå är en stad som expanderar i hög takt med inflyttare från hela världen. Vi tror och hoppas att samarbetet med våra kollegor i Finland kan ge oss en större insikt i och kunskap om vad som krävs i mötet med en flerspråkig, mångfaldig publik”berättar konstnärliga ledaren för Västerbottenteatern Bobo Lundén.

 

Lära av andras specialkunskaper

Ett nordiskt samarbete och utveckling på teatrarna är det som eftersträvas inom teatrarna som medverkar i projektet.

Wasa Teaters publikarbete håller en väldigt hög nivå och övriga teatrar i projektet kan lära sig och utveckla sitt eget publikarbete med hjälp av Wasa Teaters kunskap och erfarenhet.

Västerbottenteatern är en regional teater som specialiserar sig på berättartraditionen, de har också kunskaper i att hitta lokalt intressanta berättelser. Det lokala är livsviktigt för alla teatrar så att de kan bli en del av den egna publiken och regionen.

Uleåborgs teater deltar i projektet med sina specialkunskaper inom jämlikhet och mångfald. Uleåborgs teater inledde sitt jämlikhetsarbete år 2020 under konstnärliga ledarens Alma Lehmukallios tid. Under våren 2022 startade teatern Scen för mångfald. Det innebär att de öppnade upp scenen Vinttikamari till fria fältet och sådana som vill förnya scenkonstfältet både vad gäller medverkande, innehåll och form.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Bobo Lundén
Konstnärlig ledare
Bobo Lundén