2019-09-12 08:26Pressmeddelande

Premiär på Våra liv – om psykisk ohälsa bland unga

En föreställning om att orka när allting känns tomt. Av Sarah Appelberg och med UngHästen en del av Västerbottensteatern.
Unghästen utforskar i denna föreställning hur det är att vara ung och lida av psykisk ohälsa. 
Fotograf Patrick Degerman.En föreställning om att orka när allting känns tomt. Av Sarah Appelberg och med UngHästen en del av Västerbottensteatern. Unghästen utforskar i denna föreställning hur det är att vara ung och lida av psykisk ohälsa. Fotograf Patrick Degerman.

"Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Att så många unga lider av psykisk ohälsa är något vi måste våga prata om". Det säger Malin Lundquist, verksamhetschef för Unghästen inför det offentliga genrepet av VÅRA LIV i samband med suicidpreventiva dagen 12 september.

I VÅRA LIV utforskar UngHästen hur det är att vara ung och lida av psykisk ohälsa och behandlar frågan om vad man gör när någon i ens närhet inte mår bra. Föreställningen är en sammanskrivning av Sarah Appelbergs tidigare föreställningar Det blir sakta bättre och På andra sidan. Dessa spelades separat för killar och tjejer medan VÅRA LIV spelas för blandad klass, berättar föreställningens manusförfattare och regissör Sarah Appelberg.
– Efterfrågan har till stor del kommit från skolan, att vi skulle göra nåt för både killar och tjejer. Det komemr att bli väldigt intressant att se vad som händer när vi nu spelar för blandade klasser.

Från hopplöshet till hopp
I berättelsens centrum står Emma och Martin som går på samma skola. De känner inte varandra, har inte samma intressen eller samma vänner. Det som de har gemensamt är tomheten inuti. Hur hanterar de själva och omgivningen deras förtvivlan? Den frågan behandlas i föreställningen som är full av värme och allvar, musik och rörelse när den berättar om Emma och Martins resa från hopplöshet till hopp.

"Teatern är generös"
Sarah Appelberg vill med teaterns hjälp öppna upp alla möjligheter till att prata om psykisk ohälsa för att det ska bli mindre skambelagt.
– Man behöver inte vara sjuk för att man känner starka känslor. Vi vill förmedla hopp och förtröstan i att det finns stöd att få, från kompisar men även från vuxenvärlden. Och då är teatern så fantastisk att arbeta med. Den är generös, man bjuder upp till nåt och man ger.

Malin Lundqvist instämmer och fyller på:
– Teatern är så viktig för att skapa möten människa till människa. Det har blivit ännu mer viktigt i vår tid där så mycket av vårt interagerande med andra människor sker på nätet. Teatern som verktyg för att hantera såna här frågor är ju fantastisk! Jag har jobbat så länge med detta och känner mig helt övertygad om betydelsen av att kunna jobba med sån här engagerad teater. Man får roller och karaktärer att prata utifrån, som ger känslan i kroppen och öppnar upp för dialog.

Spelas för alla sjundeklassare i Skellefteå
VÅRA LIV får "riktig" premiär när den ska spelas för alla elever i åk 7 i Skellefteå kommun, men först blir det offentligt genrep, berättar Sarah Appelberg.
– Vi har valt att på suicidpreventiva dagen öppna upp vårat genrep och göra det offentligt, efteråt kommer det vara ett samtal med personal från bland annat Ungdomshälsan, Elevhälsan, Stöd och service samt psykiatriska kliniken.

Under arbetet med föreställning har UngHästen, som alltid med sina produktioner för unga, gjort en ordentlig förankring i sakkunskapen, säger Malin Lundqvist.
– Elevhälsan finns alltid med i planeringen, ett nära samarbete som vi har upparbetat under flera år. Andra kontakter i planering och förarbete har varit BUP, Psyket, fältassistenterna med flera. Elevhälsan finns även tillgängliga för uppföljning efter att vi spelat föreställningen skådespelarna haft det direkt uppföljande samtalet med eleverna. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VÅRA LIV spelas hösten 2019 för åk 7 i Skellefteå.
Manus & Regi: Sarah Appelberg
Medverkande: Linda Gustafsson, Nils Lundqvist & Firelle Najjar
Längd: ca 120 min inkl. pedagogiskt efterarbete.

Offentlig föreställning
VÅRA LIV spelas som offentligt genrtep i samband med suicidpreventiva dagen 12 september kl. 18.30 på Västerbottensteatern. Fri entré – först till kvarn.

Interaktiv teater med publiken i centrum!
UngHästen, en avdelning på Västerbottensteatern, arbetar pedagogiskt med interaktiv teater. Föreställningarna belyser dagsaktuella ämnen och syftet är att skapa förståelse, delaktighet och engagemang.

Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete och stor vikt läggs vid att skapa gott samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.

Målgruppen är högstadiet, gymnasiet och vuxna.Årligen spelas ca 200 föreställningar varje år.

2015 tilldelades UngHästen BRIS-priset med motiveringen ”Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen tilldelas Bris-priset för 2015, för sitt arbete med att genom interaktiv teater inspirera till samtal där alla får komma till tals och bli hörda.”

2016 tilldelades UngHästen Psykiatripriset för sitt arbete med psykisk ohälsa med motiveringen "Unghästen får ta emot psykiatripriset i Skellefteå för att de genom sina föreställningar lyckats gestalta, synliggöra och avdramatisera svåra ämnen".

 

 

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist