2018-03-09 07:31Pressmeddelande

Nystartade Nordiskt berättarcentrum bjuder in till gränsöverskridande branschmöte under Berättarfestivalen i Skellefteå

null

Ett möte med nordiska branschkollegor blir en av de första aktiviteterna för nystartade Nordiskt Berättarcentrum (NBC) i Skellefteå. Branschträffen äger rum under Berättarfestivalen som från och med i år har NBC som huvudarrangör. 

Robert Herrala, verksamhetschef vid NBC, ser branschträffen som ett naturligt sätt att inleda dialog med nordiska berättarkollegor. 

– Vi är glada och stolta över att redan nu, i samband med årets berättarfestival, kunna välkomna branschkollegor till oss för en dialog. Vi söker samverkan för att gemensamt kunna utveckla berättarkonsten och hur berättandet används inom många olika samhällsområden, så för oss är det här ett första steg i den riktningen. 

Över nationella och tematiska gränser
Robert Herrala beskriver berättarcentrums uppgift gränsöverskridande på flera sätt, både nationellt och tematiskt. 

– Ett berättarcentrum har till uppgift att främja berättarkonstens utveckling och användning på olika vis. Vi vill exempelvis skapa forum för aktiva i berättarbranschen i hela norden att träffa likasinnade och förkovra sig inom de områden vi arbetar med; berättande som scenkonst, pedagogiskt verktyg, metod inom socialt entreprenörskap och inom kulturarvsområdet.


"Faktum att alla människor berättar för varandra dagarna i ända"
Robert Herrala vill lyfta fram att berättandet idag används av många olika yrkesgrupper som ett verktyg för att utveckla människor och verksamheter.

– Det till synes självklara faktum att alla människor berättar för varandra dagarna i ända kan användas mycket medvetet för att skapa lärande, levandegöra historia eller som ett konstnärligt uttryck i egen kraft. Vår vision är att Nordiskt Berättarcentrum ska bli en mötesplats för både professionella utövare och de som vill lära sig mer om hur berättande kan användas som verktyg. Utöver den specifika berättarvärlden vänder vi oss därför även till lärare, museipersonal, journalister, kommunikatörer, bibliotekarier och många andra med vår inbjudan.

Internationell inspiration
Även om NBC är speciellt i sitt slag i Norden så finns förebilder runtom i världen, men även nationellt.

– Vi inspireras av berättarcentrum i Skottland, Belgien, Singapore och USA, men också av erfarna kollegor inom den svenska och nordiska berättarrörelsen. Här finns redan en stor kompetens som vi gärna är med och bygger vidare på med hjälp av vår nystartade verksamhet. 

______________________________________________

Branschträffen genomförs fredag 13 april i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå som pågår 9-15 april. 

Kontakt Nordiskt Berättarcentrum: Robert Herrala, verksamhetschef, tel 070-569 56 31, Robert.Herrala@vasterbottensteatern.se

Inbjudan till branschmötet på berattarfestivalen.se

Den tionde Berättarfestivalen genomförs 9-15 april 2018 i Skellefteå. Målsättningen är att skapa en vecka fylld med mer än etthundra berättarupplevelser. Ny arrangör är nyetablerade Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå, en del av Västerbottensteatern.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. På teatern arbetar ca 43 personer, men vi kan också bli så många som 100 under ett spelår. Som länsteater producerar vi ca 6-8 nya uppsättningar per år och spelar årligen cirka 300-400 föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen. Vi spelar årligen för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern är indelad i sex avdelningar. Tre utövande avdelningar; Teateravdelningen, UngHästen (vår ungdomsavdelning) och Nordiskt Berättarcentrum (NBC). Till det kommer ytterligare tre avdelningar; Administration, Teknik och Marknad. TEATERAVDELNINGEN Västerbottensteaterns teateravdelning producerar och arrangerar produktionerna riktade till målgrupper i alla åldrar. Verksamheten omfattar offentlig teater, lunchteater, olika kvällsarrangemang och föreläsningar, uppsökande turnéverksamhet, samt sedan 30 år tillbaka även en årlig sommarteaterföreställning. Många av våra föreställningar innehåller musik och ett direkt tilltal till publiken genom brytandet av den s.k. ”fjärde väggen”. UNGHÄSTEN Västerbottensteaterns ungdomsavdelning har en unik spetskompetensen i den interaktiva arbetsmetod man arbetar med när man arbetar med barn och unga Sedan 2004 har man använt teater som pedagogiskt verktyg i Västerbottens högstadie- och gymnasieskolor och sedan ett år tillbaka även på mellanstadienivå. Man utgår alltid från känsliga och aktuella frågor där föreställningarna är tänkta att ge unga kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling. UngHästen har inbjudits att spela i Sveriges Riksdag och har även fått pris av BRIS för sitt framgångsrika arbete. NORDISKT BERÄTTARCENTRUM År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd. Nordiskt Berättarcentrum skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men man har också många kontakter ute i Europa. Verksamheten vilar på fyra ben: berättande som pedagogisk metod, berättande som socialt verktyg, berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Avdelningen har även ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.