2022-06-29 11:35Pressmeddelande

Nu slutar Fransesca Quartey som vd på Västerbottensteatern

Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.

Att leda organisationen in i Sara kulturhus, skapa fler internationella samarbeten och stärka varumärket.  
Det var bara några av de mål som Fransesca Quartey satte upp innan hon började som vd på Västerbottensteatern för nio år sedan – och som hon lyckats uppfylla.
Nu gör teaterchefen sin sista vecka som vd och avslöjar samtidigt sina planer för framtiden.


 Fransesca Quartey avslutar planenligt sin roll som vd den sista juni. Då har hon uppfyllt det uppdrag som hon fick av styrelsen under 2013, att utveckla och leda Västerbottensteatern in i nya kulturhuset som skulle stå färdigt sju år senare. Vid sin start fick Fransesca Quartey ett förordnande på fyra plus fyra år. När det sedan blev klart att Sara kulturhus inte kunde öppna förrän 2021 fick hon erbjudande om förlängning.
–  Jag minns så väl när jag fick erbjudandet om jobbet. Jag var på turné och bara skrek ut min glädje. Sedan dess har resan varit fantastisk. Så många fina minnen med personalen och de föreställningar vi gjort tillsammans. Jag tror aldrig man blir riktigt klar, men jag har uppnått alla de mål som sattes upp när jag började och nu är det dags att gå vidare, säger Fransesca Quartey.

"Oerhört stolt"
Förutom att ta verksamheten in i nya kulturhuset i Skellefteå har teaterchefen bockat av tiotalet olika mål. Till exempel har Västerbottensteatern utökat marknadsavdelningen, utvecklat de digitala kunskaperna i organisationen, anställt en producent plus en marknadschef, utökat sponsring och partnerskap med 40 procent, skapat fler internationella samarbeten och stärkt varumärket. Något som inte minst märks i statistiken. Biljettintäkterna har ökat med 16 procent, antalet föreställningar med 12 procent och det har skett massor av omnämnanden i print och media. 
– När jag gjort överlämningar till vår nya vd Challa Gustavsson känner jag mig oerhört stolt över allt som vi tillsammans har åstadkommit på teatern. Det känns fint att lämna över en så stark och tydlig verksamhet. 

Utmaning under pandemin
Fransesca Quartey kommer att sakna sina arbetskollegor. Hon förklarar att det finns många upplevelser att berätta om, men ett speciellt minne skapades under pandemin. Då spelade Västerbottensteatern sommarteaterföreställningen Romeo och Julia.
– Vi bestämde oss för att köra trots rådande omständigheter, men utan våra fantastiska amatörer, vilket krävde mycket av vår personal. Men alla ställde upp på ett helt otroligt sätt.
Bland höjdpunkterna nämner hon även när UngHästen spelade Xenofoben i Riksdagen, när den unika föreställningen S.E.N.S.E sattes upp på teatern och alla de år som Berättarfestivalen arrangerats.

Föreställning och studier
För Fransesca Quartey väntar nu en framtid med olika alternativ. Men hon har flera klara tankar på vad hon vill göra.
– Jag har en soloföreställning som bubblar i mig som jag vill realisera. Vidare vill jag fortsätta arbeta med ledarskap, kanske blir det en bok, vi får se vad som händer på den fronten. Sen funderar jag även på universitetsstudier.
Dessutom planerar hon att bo kvar i Innansjön utanför Burträsk. Innan hon tog uppdraget som vd på Västerbottensteatern bodde Fransesca Quartey i Stockholm.   
– Jag älskar norra Sverige och vill gärna fortsätta bidra med det jag kan till den här regionen.
 
5 höjdpunkter under sina år som vd, Fransesca Quartey listar:

 1. Personalen
"Det är svårt att förstå hur mycket vi har varit med om under den här tiden. Som alltid har det funnits både med och motgångar, men jag har så många fina minnen från dessa nio år. Jag önskar att jag ibland kunnat vara närmare personalen, men som vd har jag inte alltid kunnat det, särskilt med tanke på alla åren av förberedelser inför flytten till Sara kulturhus. Men när jag nu lämnar över det vi åstadkommit känner jag mig enormt stolt över alla!" 

2. Resultaten
"Alla de mål som vi satte upp och som vi lyckats uppnå. Allt från en utökad marknadsavdelning till fler internationella samarbeten till ökad biljettförsäljning. Att få ta del av UngHästens och Nordiskt Berättarcentrums framgångar gör mig otroligt glad.
 
3. Föreställningen S.E.N.S.E 
"Vi hämtade inspiration från en föreställning i London som spelades i flera olika rum samtidigt. Publiken vandrade runt i en stor industribyggnad, kom väldigt nära skådespelarna och publiken fick olika upplevelser av samma föreställning. När vi, med regissören Bobo Lundén, gjorde något liknande hos oss var vi först i Sverige och det pratas fortfarande om S.E.N.S.E "

4. Berättarfestivalen
"Ett arrangemang som under åren satt sin prägel på hela Skellefteå kommun. Trots att festivalen nu är inne på sitt fjortonde år bidrar den varje år med något nytt till hela regionen med sitt utbud av olika genrer, språk och olika typer av berättelser." 

5. Föreställningen Xenofoben
"En föreställning som UngHästen spelade hela vägen in i Riksdagen. Den handlade om rasism och hatet mot det som är främmande. Xenofoben var en blandning av fiktivt material och verkliga upplevda händelser. Hos mig gick den rakt in i hjärtat"


Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.