2018-06-15 07:30Pressmeddelande

Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå satsar på ny festivaltid och lärande konferens

null

Berättarfestivalen i Skellefteå flyttar till höstsäsongen och nysatsning på en nordisk konferens – det är två av nyheterna i verksamhetsplanen för nyetablerade Nordiskt Berättarcentrum.

Genom etableringen av Nordiskt Berättarcentrum skapas nu nya möjligheter för berättandet. Berättarfestivalen, som under tio år arrangerats under vårvintern, flyttas 2019 till höstsäsongen. Nästa år blir festivalen ett kulturellt fyrverkeri i höstmörkret då den genomförs 14-20 oktober.

Summering av tio lyckosamma år grunden för utveckling
Robert Herrala, verksamhetschef vid Nordiskt Berättarcentrum, säger att kalenderändringen är en del av en nystart för Berättarfestivalen:

– När vi nu summerar tio år med Berättarfestivalen gör vi det med stor tillfredsställelse. Genom åren har flera tusen historier berättats för totalt 80 000 besökare. Allt fler lokala arrangörer bidrar till att festivalveckan numera pågår på olika orter i hela Skellefteå kommun. Den starka förankringen vill vi fortsätta att utveckla framöver..

Konferens om berättande som pedagogiskt verktyg
Festivalflytten lämnar också plats för andra aktiviteter under vårsäsongen.

I verksamhetsplanen för Nordiskt Berättarcentrum ingår även en nysatsning på en berättarkonferens. 14-15 februari 2019 arrangeras en lärande konferens som riktar sig till både till berättarbranschen och pedagoger inom skolvärlden i hela Norden.

– Vi arbetar med tre profilområden – berättandet som konstform, som förmedlare av kulturarv och som pedagogiskt verktyg. Under den första konferensen kommer vi att förmedla kunskap och inspiration kring den resurs berättandet är i pedagogiska sammanhang, säger Robert Herrala.

Ny avdelning för berättarkraft och lyssnarglädje inom Västerbottensteatern
Nordiskt Berättarcentrum utgör en helt ny avdelning i scenkonstinstitutionen Västerbottensteatern.

Vid sidan av Robert Herrala arbetar från och med i höst också pedagogen Theresa Eriksson och amatörteater- och berättarkonsulenten Lillemor Skogheden med att utveckla verksamheten.

I det intensiva arbetet med framtidsperspektiv ingår även att ta höjd för flytten till det nya kulturhuset i Skellefteå som invigs 2021.

– Vi ser med glädje fram emot att få välkomna alla till Nordiskt Berättarcentrums aktiviteter och arrangemang i det nya kulturhuset om några år, avslutar Robert Herrala 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frågor kring Nordiskt Berättarcentrum och Berättarfestivalen besvaras av Robert Herrala, verksamhetschef.
Kontakt: tel +46(0)70-569 56 31, robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Den tionde Berättarfestivalen genomfördes 9-15 april 2018 i Skellefteå. Ny arrangör var Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå, en del av Västerbottensteatern. Nordiskt Berättarcentrum etablerades 1 januari 2018 och de konkreta verksamhetsplanerna börjar nu ta form. Arbetet bedrivs inom olika profilområden: berättandet som konstform, som förmedlare av kulturarv och som socialt och pedagogiskt verktyg. Den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå är en av de tongivande aktiviteterna i verksamheten.

Västerbottensteatern har etablerat och driver Nordiskt Berättarcentrum på uppdrag av Skellefteå kommun. Verksamheten har även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Nordiskt Berättarcentrum har sin bas i Skellefteå, men arbetar i ett nordiskt perspektiv.

Verksamhetschef är Robert Herrala, Västerbottensteatern, robert.herrala@vasterbottensteatern.se
tel 070-569 56 31

Mer information om Nordiskt Berättarcentrum publiceras kontinuerligt allteftersom verksamheten utvecklas.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. På teatern arbetar ca 43 personer, men vi kan också bli så många som 100 under ett spelår. Som länsteater producerar vi ca 6-8 nya uppsättningar per år och spelar årligen cirka 300-400 föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen. Vi spelar årligen för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern är indelad i sex avdelningar. Tre utövande avdelningar; Teateravdelningen, UngHästen (vår ungdomsavdelning) och Nordiskt Berättarcentrum (NBC). Till det kommer ytterligare tre avdelningar; Administration, Teknik och Marknad. TEATERAVDELNINGEN Västerbottensteaterns teateravdelning producerar och arrangerar produktionerna riktade till målgrupper i alla åldrar. Verksamheten omfattar offentlig teater, lunchteater, olika kvällsarrangemang och föreläsningar, uppsökande turnéverksamhet, samt sedan 30 år tillbaka även en årlig sommarteaterföreställning. Många av våra föreställningar innehåller musik och ett direkt tilltal till publiken genom brytandet av den s.k. ”fjärde väggen”. UNGHÄSTEN Västerbottensteaterns ungdomsavdelning har en unik spetskompetensen i den interaktiva arbetsmetod man arbetar med när man arbetar med barn och unga Sedan 2004 har man använt teater som pedagogiskt verktyg i Västerbottens högstadie- och gymnasieskolor och sedan ett år tillbaka även på mellanstadienivå. Man utgår alltid från känsliga och aktuella frågor där föreställningarna är tänkta att ge unga kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling. UngHästen har inbjudits att spela i Sveriges Riksdag och har även fått pris av BRIS för sitt framgångsrika arbete. NORDISKT BERÄTTARCENTRUM År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd. Nordiskt Berättarcentrum skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men man har också många kontakter ute i Europa. Verksamheten vilar på fyra ben: berättande som pedagogisk metod, berättande som socialt verktyg, berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Avdelningen har även ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.