2019-04-26 05:45Pressmeddelande

Martin blir ny ordförande för "stadens stolthet och regionens kvartersteater"

Fransesca Quartey, vd, Martin Hedqvist, ny ordförande, och Anna-Britta Lundberg, avgående ordförande för Västerbottensteatern. Fransesca Quartey, vd, Martin Hedqvist, ny ordförande, och Anna-Britta Lundberg, avgående ordförande för Västerbottensteatern.

"Vi skall flytta in i ett nytt kulturhus som kommer att kräva ökat engagemang och att ständigt söka en större publik ligger mig varmt om hjärtat. Vi i styrelsen kommer att jobba hårt för att få upp kulturen högre på den politiska agendan och öka dess medvetenhet." Det säger Martin Hedqvist i sin programförklaring som ny ordförande i Västerbottensteaterns styrelse efter avgående Anna-Britta Lundberg.

 

UTMANINGAR FÖR ATT LEVA UPP TILL VISIONEN
Martin säger att Västerbottensteatern på många sätt redan idag är ett mycket välskött och välfungerande bolag, men att det även finns utmaningar att hantera för styrelse och ledning.

– Skall vi leva upp till vår vision att vara Stadens stolthet och regionens kvartersteater behövs mer verksamhetsmeddel. Det kommer att vara en tydligt uppgift att tillsammans med våra ägare arbeta med detta. Vi skall även flytta in i ett nytt kulturhus som kommer att kräva ökat engagemang och att ständigt söka en större publik ligger mig varmt om hjärtat. Vi i styrelsen kommer att jobba hårt för att lyfta kulturen och teatern högre i politiken.

 

"DET HAR SKAPAT ETT JÄVLAR ANAMMA"
Att vara en teater i ett glest befolkat län med stora avstånd har sina positiva effekter, säger Martin.

– Det har skapat ett jävlar anamma, en påhittighet och en ständig hunger att hitta nya vägar framåt. Sen har vi något fantastiskt i alla våra berättelser och att vi jobbar så tydligt med detta. Tänker då bland annat på satsningen på Nordiskt Berättarcentrum.

 

Västerbottensteaterns vd, Fransesca Quartey, tycker att det är mycket lyckosamt att Martin Hedqvist blir ny ordförande för teatern.
– Martin är en person med ett stort och brinnande kulturintresse vars nyfikenhet och drivkraft att lyfta kulturen högre på politikens agenda känns oerhört bra inför framtiden.

 

SLUTAR EFTER TOLV ÅR
Anna-Britta Lundberg slutar efter nu efter tolv intensiva år som styrelseordförande – ett uppdrag som hon ser tillbaka på med tacksamhet:
– Det har känts fantastiskt att ha fått förtroendet att leda styrelsearbetet så länge, en uppgift jag känt mig väldigt ödmjuk inför. Jag har även haft förmånen att arbeta med de bästa teatercheferna, Med Reventberg och Fransesca Quartey, som trott på teaterns utveckling. Att få vara med om att Skellefteå kommun utropade sig till Berättarnas stad, sedan stödde etablerandet av Nordiskt Berättarcentrum och satte spaden i marken för att bygga ett nytt kulturhus är några av många höjdpunkter under åren för mig som engagerad kulturpolitiker. 

 

Nu är det med stort förtroende Anna-Britta lämnar över ordförandeposten och de frågor hon anser vara viktiga till Martin Hedqvist.
–  Jag är övertygad om att Martin och den nya styrelsen fortsätter att försvara teaterns plats i samhället och att driva att teatern tar upp de viktiga frågorna. Jag hoppas och tror att Västerbottensteatern får en framträdande plats i nya Kulturhuset eftersom det finns en fantastisk kompetens på teatern.

 

Fransesca Quartey intygar avslutningsvis den betydelse Anna-Britta haft som ordförande.
– Att ha haft Anna-Britta som chef under mina sex år har varit en förmån få teaterchefer i Sverige förunnats. Dels för allt det kunnande hon förvärvat under sina tolv år som teaterns styrelseordförande, dels det engagemang och hjärta hon haft för oss på teatern. Det har fått henne att gång på gång, ofta med gott resultat, föra fram våra frågor till våra ägare. 

- - - - - - - - - - - - -

Martin Hedqvist arbetar som marknadschef på Medlefors Hotell & Konferens, men har även ett starkt engagemang i kulturpolitiken. Förutom i Västerbottensteaterns styrelse sitter han i styrelsen för Länsteatrarna i Sverige och har tidigare varit ledamot i Kulturnämnden i Skellefteå kommun som representant för Socialdemokraterna. Martin har även en bred erfarenhet av att arrangera kulturevenemang, bland annat som "festivalgeneral" för Trästockfestivalen i Skellefteå.

 

Kontakt Martin Hedqvist: tel 070-309 95 88
Kontakt Anna-Britta Lundberg: tel 070-561 04 03
Kontakt Fransesca Quartey: tel 070-892 92 27

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.