2022-05-13 09:46Pressmeddelande

Litauiskt besök kring biblioteksprojekt för muntligt berättande

Foto: Regionbiblioteket i Panevėžys Foto: Regionbiblioteket i Panevėžys

Den 16 – 19 maj besöker Regionbiblioteket i Panevėžys (Litauen) Skellefteå för att presentera och dela med sig av sina erfarenheter kring ett internationellt berättarprojektet med syfte att stärka det muntliga berättandet bland bibliotekarier. De har med sig 6 berättarlådor och kommer att bjuda på berättarprogram på biblioteket i Jörn och på Sara Kulturhus. De möter även representanter för Nordiskt Berättarcentrum, bibliotekarier på Skellefteå Stadsbibliotek, Campusbiblioteket och biblioteket i Jörn.

 

Nordiskt Berättarcentrum blev 2019 tillfrågade att tillsammans med berättare från Norge ingå som partner i ett projekt finansierat av Nordiskt Kulturkontakt där Regionbiblioteket i Panevėžys, Litauen, var projektägare.

Regionbiblioteket i Panevėžys ville utveckla och stärka det muntliga berättandet bland bibliotekarierna på de litauiska biblioteken. De ville hitta metoder för detta med hjälp av svenska och norska partners och sedan utbilda 40 bibliotekarier i muntligt berättande som skulle bli inspiratörer och testpiloter för att skapa berättarprogram på biblioteken i regionen.

Projektet skulle skapa en modern berättarmodell för Litauiska bibliotek, med fokus på berättandet som en konstart, som kulturarv och som verktyg för hållbar samhällsutveckling.  Berättarprogrammen skulle nå människor i alla åldrar, vara inkluderande och skapa gemenskap och förståelse i samhället genom muntligt berättande som verktyg att minska social utslagning. De ville också ta fram ett pedagogiskt/konstnärligt material – Berättarlådor – som de kunde använda under sina berättarprogram. Programmen är nu klara och producerade av bibliotekarierna. De sex berättarlådorna har skapats av scenografen Neringa Minkevičienė.

Från Nordiskt berättarcentrum, Västerbottensteatern, har Rose-Marie Lindfors deltagit som utbildare tillsammans med Tiril Bryn, Fortellerhuset, Norge. Projektet har genomförts med en viss fördröjning p.g.a pandemin. Utbildningen av bibliotekarierna genomfördes i september 2021 i Litauen. Läs mer som det här.

Under våren 2022 har bibliotekarierna genomfört ett antal program i Litauen, bl.a deltog de i den årliga Internationella Bokmässan i Vilnius i feb 2022.

Den 16 – 19 maj besöker de Skellefteå, för att berätta om detta och dela med sig av sina erfarenheter. De har med sig de 6 berättarlådorna och kommer att bjuda på berättarprogram på biblioteket i Jörn och på Sara Kulturhus. De möter representanter för Nordiskt Berättarcentrum, barnbibliotekarier från Västerbotten och bibliotekarier på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket och biblioteket i Jörn. De 6 berättarlådorna kommer även att visas för allmänheten på Skellefteå Stadsbibliotek.


Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Rose-Marie Lindfors
Berättare & Dramapedagog på Nordiskt Berättarcentrum
Rose-Marie Lindfors