2023-01-19 08:54Pressmeddelande

"Lära med Berättande" sätter fokus på berättande som pedagogiskt verktyg

Föreläsare under fortbildningsdagarna "Lära med Berättande" 9-8 februari 2023Föreläsare under fortbildningsdagarna "Lära med Berättande" 9-8 februari 2023

Nordiskt Berättarcentrum arrangerar fortbildningsdagar för pedagoger och utbildare i alla lärande miljöer. Kan berättande berika den utbildning jag bedriver? Kan jag utveckla mitt pedagogiska arbete med berättandet som grund? Det är några frågor som deltagarna kommer att få besvarade under fortbildningsdagarna "Lära med Berättande" 8-9 februari 2023.

Theresa Eriksson, pedagog och projektledare på Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå, uttrycker att det känns oerhört positivt att äntligen få genomföra dessa dagar utan en pandemi som oroar och begränsar möjligheten att ses.   

– Nu kan vi äntligen följa upp den succé som Lära med berättande har blivit bland de som deltagit de tre tidigare åren. Vi har fått genomgående höga betyg från tidigare deltagare och i det hämtar vi stöd för att arrangera ytterligare fortbildning där berättandet som pedagogisk metod står i fokus. Vi har lärt oss mycket under pandemiåren och därför kommer det vara möjligt att ta del av programmet - digitalt eller på plats. Vi hoppas förstås att de flesta väljer att ta sig till Sara kulturhus, för visst är det mänskliga mötet det vi längtar efter allra mest.

Muntligt berättande som verktyg i lärandet
Programmet bjuder på inspirerande föreläsningar, goda exempel, praktiska workshops och idéskapande möten med lärare, pedagoger och utbildare.

Bland föreläsarna finns bland andra Ola Henricsson - grundskollärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet med fokus på lärares muntliga berättande, Katrice Horsley - internationell berättarkonsult som utvecklat en berättarbaserad process för utveckling och positiv förändring som hon kallar för Narrative4Change och Ola Hemström - producent på Sveriges radio, bland annat för Sommar i P1, som delar med sig av sina erfarenheter kring hur berättelser kan bli läkande.

Utöver dessa föreläsningar erbjuds flertalet praktiska workshop där deltagarna bland annat får ta del av och prova på erfarenheter av att arbeta med berättelser och barnkonventionen samt olika vägar till att hitta autentiska livsberättelser.

För alla lärande miljöer
Theresa Eriksson lyfter fram att Lära med berättande riktar sig till pedagoger som arbetar i alla former av lärande sammanhang.

– Fortbildningsdagarna vänder sig till den som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är verkligen aktuell och angelägen för alla. 

 

Lära med berättande – fortbildningsdagar om berättande som pedagogisk metod äger rum den 8-9 februari på Sara Kulturhus eller digitalt via länk för den som önskar det.

Arrangör: Nordiskt Berättarcentrum
Mer information och anmälan: se länk nedan.
https://vasterbottensteatern.se/forestallning/lara-med-berattande-2023/Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Malin Åberg
Pedagog/programkoordinator, Nordiskt Berättarcentrum.
Malin Åberg
Theresa Eriksson
Pedagog & producent, Nordiskt Berättarcentrum
Theresa Eriksson