2023-06-08 12:40Pressmeddelande

Kulturprofiler tar plats i Västerbottensteaterns nya styrelse

Bilden föreställer tre av styrelsens medlemmar. Agneta Hansson, Paulina Holmgren och Martin Hedqvist. Fotograf: Sofia LindblomAgneta Hansson, Paulina Holmgren och Martin Hedqvist. Fotograf: Sofia Lindblom


Västerbottensteatern har våren 2023 slagit publikrekord och från hösten samlas all produktionsverksamhet i Sara kulturhus. Teatern har fört upp kulturen högre på den politiska agendan med ökad medvetenhet kring dess del i ett attraktivt och växande samhälle och nu har teatern fått en ny aktiebolagsstyrelse.


I onsdags samlades den nyvalda styrelsen för Västerbottensteatern för sitt första sammanträde. En stor majoritet av ledamöterna är nya, även om många har erfarenhet av kulturfrågor.


En av de nytillträdda ledamöterna är Paulina Holmgren, fotograf, ordförande i Svenska Fotografers Förbund och andra vice ordförande i KLYS. Så här säger hon om sitt uppdrag:

- Kulturen är en samhällsbärare och bör också få plats och erkännande som sådan. Nu när vi befinner oss i en tid av stora förändringar, både regionalt och globalt, är det extra viktigt att hålla kvar och arbeta utifrån den insikten. Jag har en lång erfarenhet av att driva påverkansarbete för konst- och kulturskapare, vilket jag hoppas kan vara till gagn för Västerbottensteatern.


En annan ny ledamot är Agneta Hansson, som också är vice ordförande för Västerbottensteatern.

- Jag har arbetat med kulturfrågor i hela mitt yrkesliv och vet vilken avgörande roll konst och kultur kan spela, både för den enskilda människan och för samhället i stort. Västerbottensteatern är en central aktör med sin bredd i teater, berättaraktiviteter och det pedagogiska arbete som görs för barn och unga i skolorna. Att vara en del av styrelsen är både ett roligt och spännande uppdrag, säger Agneta Hansson.


Martin Hedqvist kvarstår som ordförande för Västerbottensteatern.

- Jag är verkligen glad för den gedigna kompetens och kunskap vi har i den nya styrelsen för teatern. Teatern kommer att vara en avgörande aktör i den samhällsomvandling som regionen står inför. Vår branschorganisation, Länsteatrarna i Sverige, där jag sitter i styrelsen, jobbar ständigt med att nationellt belysa vikten av kulturen som samhällskraft och demokratibärare. Att växla upp det arbetet i vår nya styrelse blir fantastiskt. Det känns tryggt att kunna matcha bolagets ledning och medarbetare med en lika bra styrelse under de kommande åren, avslutar Martin Hedqvist.


Styrelsen i sin helhet utgörs av:


Ordinarie ledamöter (Skellefteå kommun):
Paulina Holmgren (S)
Rosalie Keller (M)
Eva Lindberg (S)


Ordinarie ledamöter (Region Västerbotten):

Martin Hedqvist (S), ordförande
Agneta Hansson (V), vice ordförande
Ann-Christin Falkman (C)
Annica Lennartsson (S)Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Challa Gustavsson
VD
Challa Gustavsson
Martin Hedqvist
Styrelseordförande Västerbottensteatern
Martin Hedqvist