2020-01-29 06:35Pressmeddelande

Kan berättande utveckla pedagogiken i skolan?

Konferens Lära med berättande genomförs i Skellefteå 12-13 februari 2020.Foto: Patrick Degerman.

Kan berättande som metod bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet i skolan? Ja, det hävdar Nordiskt Berättarcentrum och bjuder in till konferensen Lära med berättande som genomförs i Skellefteå 12-13 februari.

På konferensen medverkar nordiska experter med erfarenhet av att arbeta med berättande i lärande sammanhang. Exempelvis kommer från Norge Martin Lee Mueller, berättare och filosofie doktor vid universitet i Oslo, Tiril Bryn, professionell berättare som leder en workshop med temat att skapa en berättelse tillsammans med elever. 

Höga betyg
Lära med berättande 2019 uppskattades stort av deltagarna som gav den betyget 4,5 på en skala där 5 var högsta betyg, berättar Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum.
– Vi har också tagit till oss de konstruktiva förslag på förbättringar vi fick. Därför ger årets konferens mer utrymme för workshops och tid för dialog kring hur vi konkret kan använda berättande i olika lärande sammanhang.

Övriga workshops och föreläsningar kommer bland annat att handla om livsberättelser – dokumentärt berättande i skolan, sagoberättande i förskolan, Silent books – om textlösa böcker och hur muntligt berättande med barn och unga påverkar och stärker deras inlärningsprocesser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lära med berättande 2020 genomförs 12-13 februari i Skellefteå på Medlefors folkhögskola & konferens.

Arrangör är Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på Västerbottensteatern.

Konferensen vänder sig till de som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå.

Se länk för mer information.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Jonas Lundqvist
Kommunikatör
Jonas Lundqvist
Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala