2020-09-08 06:17Pressmeddelande

Invigning av Årets Kulturkommun Robertsfors

Nu tar Robertsfors över från Storuman som Årets kulturkommun i Västerbotten. På lördag 12 september invigs Robertsfors år som kulturkommun 2020/21 med tal, bandklippning och framträdanden av brassensemble från Norrlandsoperan och Robertsfors musikskola i Centrumhuset. Publiken får även möta lokala företrädare för kultur och politik samt representanter för länskulturinstitutionerna Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan.

Redan under förmiddagen öppnar mässtältet dit alla är välkomna att prata kultur, framföra idéer om aktiviteter och samarbeten och på eftermiddagen är det sagostund för barnfamiljer.
– Att under pågående pandemi axla titeln som årets kulturkommun i Västerbotten är en utmaning. Samtidigt är det en enorm möjlighet att få visa upp all fantastisk kultur i Robertsfors samt ta del av ett rikt kulturutbud när det behövs som allra mest, säger kommunchefen Anders Persson.

Utmärkelsen Årets Kulturkommun i Västerbotten är instiftad av Norrlandsoperan, Västerbottens museum och Västerbottensteatern för att uppmärksamma en kommun i länet som ser kultur som en självklar del av ett levande och dynamiskt samhälle.

Under året kommer kulturen att vara i fokus i hela Robertsfors kommun. Motiveringen lyder: För ett aktivt och mångårigt kulturstöd som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud och en välbesökt årlig kulturvecka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Höstens program i Robertsfors finns i bifogad pdf. Se nedan.

Kontakt och info:
Åsa Lundström, Robertsfors kommun
asa.lundstrom@robertsfors.se 0934-14024

Sofia Andersson, Västerbottens museum
sofia.andersson@vbm.se 070-600 33 16

Olga Pettersson, Västerbottensteatern
olga.pettersson@vasterbottensteatern.se 070-622 13 44

Erik Palm, Norrlandsoperan
erik.palm@norrlandsoperan.se 070-578 33 22

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Birgitta Bergmark
Press- och planeringsansvarig
Birgitta Bergmark
Jonas Lundqvist
Kommunikatör
Jonas Lundqvist
Olga Pettersson
Producent
Olga Pettersson
Producentansvar för bl a Årets kulturkommun