2019-09-06 12:25Pressmeddelande

Inbjudan till pressvisning av Våra liv

Foto: Patrick Degerman.Foto: Patrick Degerman.

Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15-24-åringar. Att så många unga lider av psykisk ohälsa är något vi måste våga prata om. Och det gör UngHästen i föreställningen Våra liv. Nu bjuder Västerbottensteatern in till en presentation och pressvisning av föreställningen.

Pressvisningen startar onsdag 11/9 kl 8.30 i Blå rummet på Västerbottensteatern. Efter en presentation och möjlighet till frågor spelas Våra liv för både inbjuden media och åk 7 från Björkskolan, Skellefteå. Föreställningen följs upp av ett samtal där vi lämnar ensemblen och eleverna att tillsammans samtala kring de frågor som föreställningen väcker.

Våra liv är en sammanskrivning av Sarah Appelbergs tidigare föreställningar Det blir sakta bättre och På andra sidan som har spelats av UngHästen, en del av Västerbottensteatern. 

Spelas hösten 2019 för åk 7 i Skellefteå.
Manus & regi: Sarah Appelberg
Medverkande: Linda Gustafsson, Nils Lundqvist & Firelle Najjar

Längd: ca 120 min inkl. pedagogiskt efterarbete.

Våra liv visas offentligt i samband med suicidpreventiva dagen 12 september kl. 18.30 på Västerbottensteatern. Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Kristina Bygdén
Kommunikatör/grafisk formgivare
Kristina Bygdén
Sofia Lindblom
Grafisk formgivare/kommunikatör
Sofia Lindblom
Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist