2022-05-04 08:27Pressmeddelande

Högaktuella kulturpolitiska frågor på Svensk Scenkonsts branschdagar 4-5 maj på Sara Kulturhus

Svensk Scenkonst branchdagar 2022.Svensk Scenkonst branchdagar 2022.

 
Idag startar Svensk Scenkonsts branschdagar, en årlig samlingspunkt för
kulturpolitiska samtal och diskussioner. Flera av de högaktuella
programpunkterna går att följa live via webben.
 
Svensk Scenkonsts branschdagar samlar i år omkring 250 gäster och hålls i
nybyggda Sara Kulturhus i Skellefteå med Västerbottensteatern som lokal värd. Bland deltagarna finns representanter för scenkonstbranschens många verksamheter men också andra organisationer, intressenter och politiker.
- Efter två år av pandemi med svåra restriktioner för scenkonsten är det extra angeläget för branschen att få träffas och återigen kunna utbyta erfarenheter. I årets program tar vi upp bland annat upp scenkonsten och en hållbar utveckling samt betydelsen av kultur i samhällsplaneringen. Det är värdefullt att kunna sätta in scenkonsten i ett sammanhang som handlar om några viktiga samhällsfrågor, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.
 
Hållbarhet, samhällsplanering och nationell kulturpolitik på programmet
Bland talarna på programmet finns Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska Rådet och gästprofessor och rektorsråd vid Stockholms universitet samt kostymdesignern Nina Sandström, nyligen aktuell med Löftet på Kungliga Operan.
 
Jenny Johannisson, ställföreträdande myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys redogör för rapporten Kulturanalys 2022. I en debatt om den nationella kulturpolitiken deltar även flera av riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner. Moderator för årets branschdagar är journalisten och författaren Mark Isitt.
 
Programmet öppet för alla den 5 maj
Onsdag den 4 maj är reserverad för medlemmar i Svensk Scenkonst. Onsdag
den 5 maj deltar flera externa gäster och branschföreträdare i ett program
som direktsänds på Svensk Scenkonst webbplats.
 
Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik,
dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus,
danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra
verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att
skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en
professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.


Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.