2021-02-09 06:45Pressmeddelande

"Hemma hos Västerbottensteatern" i livestream från konventet Folk och Kultur

Västerbottensteatern medverkar på årets digitala kulturpolitiska konvent Folk och Kultur med Hemma hos Västerbottensteatern.

Västerbottensteatern tar plats i sändningen med ett "hemma hos-program" när hela kultursverige samlas 10-12 februari för årets digitala version av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Inslaget Hemma hos Västerbottensteatern bjuder på samtal och vidgade perspektiv kring teatern som mötesplats och hur scenkonsten kan ha en bidragande effekt på en kommuns utveckling. 

Folk och kultur brukar vanligtvis samla en stor mängd deltagare för samtal, seminarier och debatter kring kulturpolitiska frågor. Av given anledning genomförs årets konvent i digital form. En mängd kulturinstitutioner bidrar med inslag online och Västerbottensteatern bjuder in till sitt bidrag med rubriken Hemma hos Västerbottensteatern. Det handlar förstås inte om heminredning utan teaterns roll i samhället, på sin hemmaplan, berättar Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. 

– Vi bjuder in till samtal, diskussion och vidgade perspektiv kring ledarskap, och teatern som mötesplats. Vi kommer också att ge exempel på hur scenkonsten kan vara en nyckel till fördjupade samtal människor emellan och ha en bidragande effekt på en kommuns utveckling. 

Hemma hos Västerbottensteatern sänds live online fredag 12 februari kl 12.10-13.10. 
– Att på det här sättet medverka i Folk och Kultur är en naturlig fortsättning på den digitala satsning vi har engagerat oss i med både kraft och kreativitet under det speciella  året 2020, säger Fransesca Quartey.

Ett program i fyra akter
Hemma hos Västerbottensteatern presenteras i fyra akter. Fransesca Quartey och Martin Hedqvist, Västerbottensteaterns styrelseordförande, samtalar kring relationen mellan teatern och dess styrelse. Fransesca Quartey kommer därefter att berätta om resan in i Sara kulturhus, norra Europas högsta träbyggnad. Vad det kommer det nya huset att betyda för Västerbottensteaterns och Skellefteå kommuns fortsatta utveckling? Teaterns konstnärliga ledare Bobo Lundén berättar även om världspremiären på Musikanternas uttåg som kommer att bli Västerbottensteatern första stora föreställning i Sara kulturhus hösten 2021.

Prisat ungdomsarbete
Västerbottensteaterns mångfaldigt prisade ungdomsavdelning UngHästen representeras av avdelningschefen Malin Lundqvist och skådespelaren David Åkerlund. De kommer att berätta om 20 års erfarenhet av att nå fram i dialogen med unga människor med teater som verktyg.

Resurscentrum på den nordiska arenan
Avslutningsvis medverkar Robert Herrala, avdelningschef, och pedagogenTheresa Eriksson för att under rubriken Varje berättelse är värd att höras! presentera arbetet på Nordiskt Berättarcentrum – Västerbottensteaterns berättaravdelning och ett resurscentrum för utveckling av berättarkonsten inom hela den nordiska arenan.

Om Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Som plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser.

Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hemma hos Västerbottensteatern – en del av Folk och Kultur 2021
Tid: Fredag 12 februari kl 12.10-13.10
Plats: Livestream online – se direktlänk till programsidan nedan.
På programsidan finns även en länk till en chatt där åhörarna kan ställa frågor till panelen under livesändningen.
Så deltar du: Att ta del av programpunkterna under Folk och Kultur är helt kostnadsfritt, men du måste skapa ett konto för att komma åt innehållet. När du väl är inloggad kan du se alla drygt 250 programpunkter. Den som vill ta del av vårt program kan redan i förväg skapa ett konto via direktlänken till sändningen eller på folkochkultur.se. Sedan är det bara att logga in vid programstart för att se och lyssna.

 

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Kristina Bygdén
Grafisk formgivare/kommunikatör
Kristina Bygdén
Fransesca Quartey
VD
Fransesca Quartey