2022-02-09 06:15Pressmeddelande

Här är Årets berättarkommun 2022/2023 

Dorotea kyrka (foto: iStockphoto)Dorotea kyrka (foto: iStockphoto)

Nu är det klart. 
Dorotea blir Årets berättarkommun. 
– Utnämningen kommer i rätt tid och vi hoppas att den ska innebära många möten, värdefulla stunder och möjlighet att växa, säger Linnea Johansson, kultur- och fritidschef på Dorotea kommun. 

Från och med hösten 2022 och ett år framåt tar Dorotea över berättarbudkaveln från Storuman som är nuvarande Årets berättarkommun. Dorotea ska då fyllas med berättande i en massa olika former. Något som kommer att lyfta hela kommunens kulturliv.
– Vi ser mycket fram emot att vara Årets berättarkommun, framförallt efter den tunga tid som varit i och med pandemin. Det innebär en chans att bevara kommunens historia och kulturarv, nutid och skapa inspiration till framtida utveckling, säger Linnea Johansson. 

Linnea Johansson, kultur- och fritidschef, Dorotea kommun

Linnea Johansson, kultur- och fritidschef, Dorotea kommun

Många aktiviteter
Nu är avsikten att inspirera till att utöva muntligt berättande, öka berättandets betydelse och stärka den lokala utvecklingen. Årets berättarkommun arrangeras av Västerbottens museum och Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på Västerbottensteatern, i samarbete med Dorotea kommun. Under året ska de stimulera till olika aktiviteter, vilket i sin tur ska ske i samverkan med skolor, lokala föreningar, näringsliv och organisationer. 

Ska engagera 
Exakt hur programmet kommer att se ut och vilka aktiviteter som ska anordnas är inte klart än. Under våren träffas en arbetsgrupp för att planera verksamheten.  
– Doroteaborna kommer att bjudas på en mängd fantastiska aktiviteter, både för unga och äldre. Till exempel i form av berättarkaféer, berättarworkshops och professionella scenframträdanden. Ett viktigt mål är att skapa en deltagarkultur och engagera människor i bygden att vara med i berättandet. Det är människorna som bor i och omkring Dorotea som bär på berättelserna, säger Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum. 

Robert Herrala, avdelningschef vid Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.

Robert Herrala, avdelningschef vid Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.

Skapar stolthet
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum, förklarar att det är en spännande uppgift att anordna Årets berättarkommun.  
– Ingen kommun är den andra lik och genom att aktivt jobba med det lokala berättandet som uttrycksform brukar det dyka upp både gamla berättelser och nya som ingen tidigare hört. Min erfarenhet från tidigare berättarår är att när vi får ta del av varandras berättelser och erfarenheter leder det till att vi känner både gemenskap och stolthet över den egna hemorten, och det vill vi bidra till.

Om Årets berättarkommun 
- Arrangeras sedan 2010 av Västerbottens museum och Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen samt lokala föreningar och organisationer.

- Utgångspunkten är utveckling baserad på en kombination av lokala förutsättningar och möjligheter samt stöd och resurser från regionala kulturinstitutioner. 

- Avsikten är att stimulera till aktiviteter under hela året och att ge anledning till kontinuerlig samverkan mellan berättarkommuner i länet.

Kontakt:
Linnea Johansson, kultur- och fritidschef Dorotea kommun, tel: 0942-140 70
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie Västerbottens museum, tel: 070-695 38 00
Robert Herrala, verksamhetschef Nordiskt Berättarcentrum, tel: 070-569 56 31Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala