2021-09-23 06:15Pressmeddelande

Fransesca Quartey slutar som vd på Västerbottensteatern

Fransesca Quartey, avgående vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.Fransesca Quartey, avgående vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.

Sedan 2013 har Fransesca Quartey varit vd på Västerbottensteatern. Nu är det klart att Fransesca sommaren 2022 planenligt avslutar sitt uppdrag. "Det har varit fantastiska år då vi tillsammans uppnått de mål jag satte upp när jag började ", säger Fransesca.

Som ny vd fick Fransesca Quartey uppdraget av styrelsen att utveckla och leda Västerbottensteatern in i det nya kulturhuset som skulle stå klart 2020. Därför fick hon som vd ett förordnande på 4 + 4 år. När det sedan blev klart att Sara kulturhus inte kunde öppna förrän 2021 fick hon erbjudande om en 2-årig förlängning.

– Jag accepterade att stanna ytterligare ett år för att leda det förändringsarbete som flytten till Sara innebär. Det känns viktigt att få avsluta det jag påbörjade och se till att Västerbottensteatern landar i det nya huset. Det har varit otroligt stimulerande att få vara med om den här historiska transformationen som Skellefteå och hela det kommunala kulturlivet genomgår. Utmaningarna är många, men möjligheterna ännu fler.

Positiv summering
När Fransesca summerar åren som vd, varav de första 5 åren även som konstnärlig ledare, så är det med en oerhört positiv känsla.
– Det har varit fantastiska år! Teatern står idag på en ekonomiskt och organisatoriskt stabil grund där duktiga och drivna avdelningschefer arbetar i samklang med hängivna medarbetare för att bjuda på det bästa huset förmår. Det sker i en stad med stark framtidstro och ett storslaget och modigt kulturhus som visar att kulturen inte bara får plats, utan är en drivkraft i en växande region.

Tack från styrelsen
Från Västerbottensteaterns styrelse vill ordförande Martin Hedqvist rikta ett varmt tack till Fransesca för hennes arbete.
– Fransesca har jobbat oförtrutet med att förbättra och förädla teatern, inte minst organisatoriskt. Samtidigt har hon inte tullat på teaterns själ och väsen utan hela tiden bevarat den arvsmassa som är Västerbottensteaterns. Så det är ledsamt att hon väljer att gå vidare men vi förstår till fullo att en så driftig person söker nya utmaningar. Hon kommer verkligen vara saknad och har för all tid skrivit in sig i Västerbottensteaterns historia.

Uppnådda mål
Fransesca ser tillbaka på de uppnådda målen på vägen mot de visioner som fanns när hon påbörjade sitt uppdrag.
– Tillsammans har vi tydliggjort vår organisation, etablerat en helt ny avdelning – Nordiskt Berättarcentrum, utökat vårt samarbete med vår huvudpartner Skellefteå Kraft och undersökt hur vi som länsteater kan vara mer digitala. UngHästen har utvecklat sitt prisbelönade arbete och dokumenterat det i bokform. Teateravdelningen har fortsatt att hämta konstnärlig näring ur den västerbottniska myllan. Nu ser vi till exempel med stor förväntan fram emot premiären på Musikanternas uttåg.

Statistiken visar på utveckling
Statistiken visar också att Västerbottensteatern utvecklats de senaste åren: 16% ökade biljettintäkter, 12% ökat antal föreställningar, 7% ökat publikantal, 23% egen finansieringsgrad och ca 520 omnämnande i printad och digital media under ett år är siffror som glädjer en teaterchef.

– Jag är förstås stolt över våra fina siffror, men ännu gladare över att vi tagit stora steg mot visionen om att vara "Regionens stolthet och Skellefteås kvartersteater" som vi har formulerat det, säger Fransesca.

Känns i hjärtat
Att det nu snart är dags för avslut känns helt logiskt, enligt Fransesca.
– Det känns helt rätt att nu modigt släppa taget och med varm hand överlåta ledningen av Västerbottensteatern till en ny kraft. Men det känns förstås också i hjärtat mitt, där den här teatern har en sån stor plats.

Inför framtiden säger Fransesca att hon ännu inte har några förutbestämda planer, men att hon kommer att fortsätta att arbeta med kultur och sitt eget konstnärskap. Och i Skellefteå blir hon kvar.
– Ja! Jag trivs så bra här – med människorna, kulturlivet och hemma i byn i Innansjön där jag har mitt hus.

Rekrytering pågår
Västerbottensteatern står nu inför en spännande framtid där en ny vd får en avgörande roll. Rekryteringsarbetet har påbörjats och inom kort kommer tjänsten att utlysas.


Kontakt
Martin Hedqvist, ordförande i Västerbottensteaterns styrelse.
Fransesca Quartey, avgående vd Västerbottensteatern.
Jonas Lundqvist, presskontakt Västerbottensteatern.
Kontaktuppgifter nedan.

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Jonas Lundqvist
Kommunikatör/presskontakt
Jonas Lundqvist
Fransesca Quartey
VD
Fransesca Quartey
Martin Hedqvist
Styrelseordförande Västerbottensteatern
Martin Hedqvist