2021-04-21 05:47Pressmeddelande

Det muntliga berättandet stärks som pedagogisk metod på akademisk nivå

Umeå universitet och Västerbottensteatern i samverkan. Foto: Sofia Lindblom och Ulrika Bergfors.Umeå universitet och Västerbottensteatern i samverkan. Foto: Sofia Lindblom och Ulrika Bergfors.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet etablerar samverkan med Nordiskt Berättarcentrum

I samarbete med Nordiskt Berättarcentrum kommer Institutionen för kultur- och medievetenskaper att skapa en fristående distanskurs i muntligt berättande. Dessutom kommer kursinslag med berättande som pedagogisk metod att erbjudas olika utbildningsprogram vid institutionen. Planen är att detta samarbete ska starta under 2022.

Planerna presenterades igår vid ett seminarium på Umeå universitet. 

– Det här ligger helt i linje med en av våra verksamhetsplattformar – att utveckla berättandet som en ämnesövergripande pedagogisk metod under rubriken Lära med berättande, säger Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum.

AnnCristin Winroth, lektor vid Institutionen för Kultur-och medievetenskaper, är universitetets kontaktperson i samarbetet och ser en möjlig tillgång för studenterna.
– Att lära sig att använda muntligt berättande som ett knippe metoder kan dels förbättra förståelse för kursmål och utveckla studieresultaten, dels förbereda studenter för arbetslivet. Där är muntligt berättande och framförande en väsentlig del vid presentationer, möten, rapporteringar och föreläsningar.

...kommer att stärka våra studenters självförtroende och kreativitet, att få dem att upptäcka egna resurser och vilja uttrycka dem och dela med andra.

AnnCristin Winroth ser också att berättandet kan tillföra variation och utveckling till utbildningarna.
– Muntligt berättande som kompetens i ett antal metoder kommer att kunna variera undervisningen, redovisningar och examinationer och skapa kreativa kursinslag med olika varianter beroende på utbildningens innehåll och upplägg. Jag hoppas också det kommer att stärka våra studenters självförtroende och kreativitet, att få dem att upptäcka egna resurser och vilja uttrycka dem och dela med andra.

I kursutbudet under 2022
Gårdagens seminarium kan ses som en kick-off för att utarbeta en fristående kurs på distans med nationellt upptag, på 7,5 poäng med arbetsnamnet ”Muntligt berättande för social och kulturell hållbarhet”. Samtidigt kan utbudet med specifika kursinslag med berättande som en del av den pedagogiska metoden också utvecklas för att erbjudas i olika kandidatprogram med inriktning mot litteratur, museer, kulturanalys och kulturentreprenörskap. Samverkan och kursutveckling pågår under hösten 2021 med målet att den nya kursen och inslag i kandidatprogram startar under 2022.

– För Nordiskt Berättarcentrum är visionen att kontinuerligt vara en resurs även för andra aktörer. Vi ser exempelvis utvecklingsmöjligheter inom utbildning på Campus Skellefteå och även i det nordiska nätverk, Nordic Baltic Storytelling Meeting, där vi är en drivande aktör, säger Robert Herrala.

Utvecklas och lära sig mycket
För universitetets del ser AnnCristinWinroth flera långsiktiga möjligheter med berättande i kursutbudet.
– Jag tänker mig att det kommer att kunna bli en mer självklar generisk kompetens för många utbildningar samtidigt som integreringen av muntligt berättande bör göras med omsorg och teoretisk förankring så det inte blir något en klistrar in på likadant vis överallt. Jag tror att både studenter och företrädare för universitetsutbildningar och Nordiskt berättarcentrum kommer att utvecklas och lära sig mycket. Det kommer kanske att leda till både ny metodutveckling och nya forskningsprojekt.


Muntligt berättande i Umeå universitets kursutbud
Ett samarbete mellan Nordiskt Berättarcentrum och Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kontakt Nordiskt Berättarcentrum: Robert Herrala, avdelningschef. Se kontakt nedan.

Kontakt Umeå universitet: AnnCristin Winroth, ämneskoordinator och lektor i etnologi, museologi, Institutionen för Kultur-och medievetenskaper, tel +46(0)90-7865725, ann.cristin.winroth[@]umu.se

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala