2019-10-23 05:30Pressmeddelande

Debatt: Satsa på länsteatrarna!

Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman.

Under de senaste veckorna har vi kunnat följa debatten i media kring försök och förändringar som ska göra livet på gles- och landsbygden bättre. Där skattereformer ska få befolkningen på vissa av våra minst bebodda delar av landet att stanna kvar, och fortsätta leva. Men vad är det mer än rena pengar i fickan som kan få folk att vilja bo kvar utanför landets större städer? Jo, tillgången till en meningsfull fritid, ett utbyte av tankar och idéer och en känsla av att tillhöra en gemenskap och ett sammanhang. Här spelar Sveriges länsteatrar en viktig och avgörande roll.

Våra länsteatrar producerar professionell och högkvalitativ scenkonst som utgår ifrån regionerna där de finns och från de människor som bor där. Vi vet också att våra länsteatrar bidrar med så mycket mer än det konstnärliga egenvärdet. Sveriges länsteatrar bidrar till att skapa attraktiva orter och boplatser, dit folk är villiga att flytta. Länsteatrarna skapar mervärden som stimulerar företagande, hälsa och välmående, turism samt tolerans oss människor emellan.

Ekonomiska utmaningar
Satsningen som sker i den nyligen lagda statsbudgeten kommer inte att förbättra villkoren för länsteatrarna utan ställer krav på att regionen och kommunerna lägger in ytterligare medel till länsteatrarna för att verksamheten ska kunna bedrivas på en rimlig nivå. Det är inte billigt att driva en teater. Beslutsfattare behöver förstå de förutsättningar som krävs. Hösten 2019 ser vi att ett par regioner satsar på sina länsteatrar. Vi ser det hos Byteatern Kalmar och hos Regionteater Blekinge Kronoberg. Här i Skellefteå satsar man och bygger ett nytt kulturhus, där Västerbottensteatern ska inhysas. Detta kan ske tack vare att både kommunala och regionala politiker har förstått värdet av en stark och välmående länsteater i regionen.

Men trots att Västerbottensteatern haft flera framgångar, såväl publik- som recensionsmässigt under de senaste åren och trots att kulturen i sin helhet befinner sig i en starkt expansiv fas i Skellefteå, så finns det anledning till oro att vi skall klara framtidens alla utmaningar. Utmaningar som alla länsteatrar, förr eller senare, kommer att ställas inför om man skall tro de prognoser som bl.a. SKL lagt fram där Sveriges samtliga regioner och kommuner kommer tvingas till svåra ekonomiska beslut de närmsta åren. Sådana prognoser brukar inte båda gott för oss som arbetar inom kultursektorn.

Tror politiken på kulturens bidrag till samhällsutvecklingen?
Frågan är då hur våra politiker och ansvariga tjänstepersoner ser på kulturens bidrag till samhällets utveckling och vad det är värt. För om man tror på kulturens inneboende kraft att få människor att reflektera över sin egen existens och ser teatern som den plats ”mitt i byn” där så väl unga som gamla kan påminnas om de demokratiska och humanistiska värdenas betydelse, då är viktigt att detta även får synas ekonomiskt.

I Skellefteå satsas det som sagt på ett nytt kulturhus, men hur fantastiskt Sara kulturhus än kommer att bli (och tro oss – det kommer att bli en oförglömligt vacker byggnad) så är det allra viktigaste ändå själva innehållet i huset. I vårt fall är det den repertoar och det utbud som vi som länsteater kan bjuda befolkningen i Sveriges nästa största län på och då måste det få kosta. Bara så kan vi leva upp till det som är vår verksamhetsidé; Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang göra Västerbotten till en än mer attraktiv plats att leva på!

Martin Hedqvist, ordförande (S) Västerbottensteatern
Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Martin Hedqvist
Styrelseordförande Västerbottensteatern
Martin Hedqvist