2018-03-20 08:40Pressmeddelande

Berättarbyrån invaderar fullmäktige på World Storytelling Day

null

Idag är det World Storytelling Day med globalt engagemang. I Skellefteå uppmärksammas världsberättardagen bland annat genom Berättarbyrån som invaderar kommunfullmäktiges sammanträde med muntligt berättande

Någon aggressiv invasion är det däremot inte frågan om. Berättarbyrån är inbjudna till mötet för att ge ledamöterna ett handfast exempel på hur berättande kan användas. 

Berättarbyrån är en flerspråkig berättargrupp, där både män och kvinnor från Sverige och andra delar av världen har mötts och delat berättelser med varandra - både egna livsberättelser och folksagor från sina respektive hemländer. Det handlar alltså om att arbeta med berättande som ett pedagogiskt verktyg, säger Malin Åberg som är en av de drivande bakom Berättarbyrån. 

– Flerspråkigt berättande handlar inte om att översätta varandra utan om att samspela och komplettera varandras berättande för att tillsammans berätta en historia från början till slut. En person börjar berätta på sitt modersmål och så fortsätter nästa person berättelsen men på sitt eget modersmål. På detta sätt blir det ett växelberättande och publiken får möjlighet att lyssna till berättelsen på sitt modersmål och samtidigt få chansen att bekanta sig med ett främmande språk, att få lyssna till dess melodi och ta del av dess ord.

Lyssna på oss
Malin Åberg arbetar med berättande både i sin roll som lärare på SFI och i projektet Lyssna på oss i Jörn där Berättarbyrån föddes. Ramy Ageray, ABF i Jörn, inspirerades av föreställningen Al Hakawati från Fabula Storytelling när den spelades under Berättarfestivalen och kontaktade projektet med idén det borde startas en flerspråkig berättargrupp i Jörn. Det blev Berättarbyrån som nu idag tar plats med sina berättarröster i fullmäktige.

– Vi kommer att berätta två berättelser, från Syrien och Venezuela, och de som berättar är Othman Dek, Lovisa Gustavsson och idébäraren Ramy Ageray själv, avslutar Malin Åberg, som också själv ska medverka.

"Ett stående inslag på kommunfullmäktige"
En av de politiker som drivit frågan om berättarutveckling i Skellefteå är Anna-Britta Lundberg (s), ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Västerbottensteatern AB.

– Berättarbyråns medverkan på fullmäktige är ett fint exempel på hur berättandet kan användas även utanför den traditionella berättarscenen. Jag tycker att det är är självklart att Berättandet ska vara ett stående inslag på kommunfullmäktige i samband med Berättarfestivalen eftersom vi utropat oss till Berättarnas stad. I den motion som låg till grund för beslutet om Berättarnas stad skrev vi att vi även ville se ett Berättarcentrum. Nu har Västerbottensteatern fått i uppdrag att starta Nordiskt Berättarcentrum och det känns helt fantastiskt. Skellefteå är den rätta platsen för nordens första Berättarcentrum och det är tack vare stöd från kommun, region och staten. 

WORLD STORYTELING DAY

World Storytelling Day (WSD), eller Världsberättardagen på svenska, är ett projekt som ska stödja det muntliga berättandets ställning genom att inspirera människor över hela världen att genomföra aktiviteter den här speciella dagen. Målet är att engagera så ånga människor som möjligt att presentera berättelser på så många platser och på så många språk som möjligt. WSD är också en möjlighet att stärka vänskap och empati över nationella, språkliga och kulturella gränser. 

Tongivande i att utveckla idén om WSD har varit svenska berättare, med Mats Rehman och Ulf Ärnström i spetsen.

Mer information om World Storytelling Day finns här (site under construction).

____________________________

Vad? Berättarbyrån medverkar med berättande på Skellefteå Kommunfullmäktiges sammanträde.

När? Idag tisdag 20 mars, kl 10.00.

Var? Forumsalen, Campus Skellefteå.

Kontaktperson Berättarbyrån: Malin Åberg, tel 070-641 62 51, malin@berattarfestivalen.se

Den tionde Berättarfestivalen genomförs 9-15 april 2018 i Skellefteå. Målsättningen är att skapa en vecka fylld med mer än etthundra berättarupplevelser. Ny arrangör är nyetablerade Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå, en del av Västerbottensteatern.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Mer information om Nordiskt Berättarcentrum presenteras när verksamheten har kommit igång.


Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. På teatern arbetar ca 43 personer, men vi kan också bli så många som 100 under ett spelår. Som länsteater producerar vi ca 6-8 nya uppsättningar per år och spelar årligen cirka 300-400 föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen. Vi spelar årligen för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern är indelad i sex avdelningar. Tre utövande avdelningar; Teateravdelningen, UngHästen (vår ungdomsavdelning) och Nordiskt Berättarcentrum (NBC). Till det kommer ytterligare tre avdelningar; Administration, Teknik och Marknad. TEATERAVDELNINGEN Västerbottensteaterns teateravdelning producerar och arrangerar produktionerna riktade till målgrupper i alla åldrar. Verksamheten omfattar offentlig teater, lunchteater, olika kvällsarrangemang och föreläsningar, uppsökande turnéverksamhet, samt sedan 30 år tillbaka även en årlig sommarteaterföreställning. Många av våra föreställningar innehåller musik och ett direkt tilltal till publiken genom brytandet av den s.k. ”fjärde väggen”. UNGHÄSTEN Västerbottensteaterns ungdomsavdelning har en unik spetskompetensen i den interaktiva arbetsmetod man arbetar med när man arbetar med barn och unga Sedan 2004 har man använt teater som pedagogiskt verktyg i Västerbottens högstadie- och gymnasieskolor och sedan ett år tillbaka även på mellanstadienivå. Man utgår alltid från känsliga och aktuella frågor där föreställningarna är tänkta att ge unga kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling. UngHästen har inbjudits att spela i Sveriges Riksdag och har även fått pris av BRIS för sitt framgångsrika arbete. NORDISKT BERÄTTARCENTRUM År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd. Nordiskt Berättarcentrum skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men man har också många kontakter ute i Europa. Verksamheten vilar på fyra ben: berättande som pedagogisk metod, berättande som socialt verktyg, berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Avdelningen har även ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.