2022-05-13 06:00Pressmeddelande

Stefan Lundblad ny chef för Upplandsmuseet

Upplandsmuseets nya museichef Stefan Lundblad framför Akademikvarnen.Upplandsmuseets nya museichef Stefan Lundblad framför Akademikvarnen.

I augusti tillträder Stefan Lundblad som ny landsantikvarie och länsmuseichef vid Upplandsmuseet. Han kommer närmast från rollen som museichef för Armémuseum.

- Jag är väldigt glad att vi får en erfaren chef med bakgrund i såväl museibranschen och akademin som inom kulturförvaltning. Stefan Lundblad kommer att kunna leda den fortsatta strategiska utvecklingen av verksamheten med fokus på kunskap och upplevelse, säger Örjan Berglund, ordförande för Upplandsmuseets styrelse.

Stefan Lundblad är disputerad i historia vid Uppsala universitet och har en lång bakgrund inom museivärlden. Han har tidigare varit stabschef vid Statens maritima och transporthistoriska museer och departementssekreterare på Kulturdepartementet.  

- Det känns fantastiskt att återvända till Uppsala och att få arbeta med ett av Sveriges mest spännande länsmuseum.
Tillsammans med Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund kan vi arbeta för att göra vårt rika kulturarv tillgängligt för människor i hela länet, säger Stefan Lundblad.

Upplandsmuseet verkar idag för att vara ett nav för uppländsk kulturhistoria och genom en bred verksamhet utforska, vårda och tillgängliggöra länets kulturarv.

-
Sverige har ett unikt nätverk av regionala museer och det finns ett behov av att ge fler invånare tillgång till vårt gemensamma kulturarv. Genom överföringen av Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet hamnar Upplandsmuseet dessutom i en intressant skärningspunkt mellan historia och besöksnäring. Jag ser verkligen fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med organisationens kompetenta och engagerade personal, säger Stefan Lundblad.


Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Gamla Uppsala museum ligger vid de tre monumentala Kungshögarna. Gamla Uppsala museum presenterar platsens sägenomspunna historia. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program.

Kontaktpersoner

Maria Ljunggren
Avdelningschef Kommunikation
Maria Ljunggren