2022-03-24 14:27Pressmeddelande

Gamla Uppsala museum återöppnar med ny utställning

Gamla Uppsala museum återöppnar med en ny utställning Gamla Uppsala museum återöppnar med en ny utställning

Fredagen den 1 april 2022 återöppnar Gamla Uppsala museum med nya utställningen ”Från högar till helgon”.

Efter att ha haft stängt i 2 år på grund av pandemin och ombyggnad återöppnar museet i Gamla Uppsala i Upplandsmuseets regi. Vi välkomnar besökare med en ny utställning om hur kungasätet i Gamla Uppsala växte fram och når sin höjdpunkt kring år 600 e. Kr. Området bestod då av monumentala gravhögar, kungshallar, en gräns bestående av en enorm stolprad och en hel by. Den gamla kultplatsen ersattes under medeltiden av en domkyrka och blev Sveriges första ärkebiskopssäte.  

Efter en tung pandemi och ett nedstängt museum slår vi nu på stort med en ny utställning. Gamla Uppsala är en plats som man borde besöka minst en gång i livet, säger Linda Klementsson, Gamla Uppsala museum

I den nya utställningen berättas bland annat om dåtidens lyxvaror som spelpjäser av elfenben, arabiska mynt, röda granater från Sri Lanka och guldsmycken. Museet visar också en 1400 år gammal hjälm. Utställningen baseras på ny kunskap som framkommit efter arkeologiska undersökningar.

Det känns fantastiskt att presentera resultaten från de senaste årens utgrävningar i utställningsform, säger utställningsproducenten och författaren Kristina Ekero Eriksson.

I en del av utställningen kommer forntidens största hjälte Beowulf åter till liv. Vad hade Beowulf för koppling till sveakungarna?

I utställningens lekmiljö får barnen träffa galten Särimner och andra djur i Gamla Uppsala och se vilken roll de hade i kulten och till vardags.

Med hjälp av ny teknik har vi levandegjort Gamla Uppsalas brokiga historia. Vi visar historia på ett oväntat sätt och besökarna får aktivera alla sina sinnen, säger Linda Klementsson, Gamla Uppsala museum.


Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet

Kontaktpersoner

Linda Klementsson
Enhetschef Gamla Uppsala museum
Linda Klementsson