Pressrum


Kontaktpersoner

Martin Testorf
Kommunikatör
Martin Testorf
Katja Jahn
kommunikatör
Katja Jahn
Maria Ljunggren
Avdelningschef Kommunikation
Maria Ljunggren
Berit Schütz
Avdelningschef Samlingar
Berit Schütz
Torun Zachrisson
Avdelningschef Forskning
Torun Zachrisson
Linda Klementsson
Enhetschef Gamla Uppsala museum
Linda Klementsson
Stefan Lundblad
Landsantikvarie och länsmuseichef
Stefan Lundblad

Om oss

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö.

Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland!

Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid.

Vår verksamhet finns på många platser i vår region.

I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar.

Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program.

Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet.

Gamla Uppsala museum är en del av Upplandsmuseet och visar det vi vet om kungshögarna och fornlämningsområdet i Gamla Uppsala.