Pressrum


Vi på Instagram

Om oss

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö.

Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland!

Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid.

Vår verksamhet finns på många platser i vår region.

I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar.

Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program.

Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet.

Kontaktpersoner

Katja Jahn
kommunikatör
Katja Jahn
Maria Ljunggren
utställningschef
Maria Ljunggren
Daniel Wetterskog
Museichef för Upplandsmuseet och landsantikvarie
Daniel Wetterskog
Stina Flink
Museipedagog
Stina Flink
Marie Fagerlind
Hemslöjdskonsulent, textil slöjd
Marie Fagerlind
Berit Schütz
Avdelningschef Samlingar
Berit Schütz