2023-06-07 12:35Pressmeddelanden

Ytterligare en EU-konferens till Norrbotten

Årets arrangör île-de-France lämnar nu över värdskapet för NECSTouR till Swedish Lapland Visitors Board, på bilden företrädare för Swedish Lapland Visitors Board (SLVB) tillsammans med företrädare för NECSTouR och europeiska kommissionen.Petronella Modin (SLVB), Cristina Núñez Cuesta vd NECSTouR, Marie-Hélène Pradines Europiska kommissionen, Peter De Wilde ordf NECSTouR, Hamida Rezeg chef för turism vid île-de-France Region, Johanna Ögren och Anna Odevall (SLVB)

NECSTouR, som är en europeisk organisation för regionala besöksnäringsföreträdare, meddelar nu att man valt att lägga 2024 års medlemsmöte och tematisk konferens i Swedish Lapland.

Vid årsmötet, som just nu pågår i Paris, kom beskedet att NECSTouRs styrelse valt Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten som värd och plats för nästa års möte. Upp emot 150 deltagare från hela Europa väntas och intresset för vår arktiska destination är stort.

– När vi nu stänger årets medlemsmöte bjuder vi in nätverkets medlemmar att träffas i Swedish Lapland om ett år. Vi vill låta Europas regionala besöksnäringsledare ta del av den arktiska besöksnäringsstategin, som har hållbarhet i sitt DNA, därför valdes Swedish Lapland till värd för vårt flaggskeppsevent, säger Cristina Núñez, vd för NECSTouR.

– I den här gröna omställningen är alla överens om att turismen är en vital part, därför är det väldigt glädjande att se att vi i Norrbotten bidrar på europeisk nivå också inom detta område, säger Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten. 

Norrbottens län är genom Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten medlemmar i föreningen NECSTouR som samlar ett utvecklingsorienterat nätverk för europeiska regioner som tillsammans jobbar för en hållbar och konkurrenskraftig turism.

– Vår ambition är kunna slutföra vår samskapande process av NECSTouRs pathway 2030 i Luleå. Den nya strategin ska leda Europas besöksnäring mot 2030, säger Cristina.

– Inte bara är intresset för vår arktiska livsstil stort hos deltagarna, de är också väl medvetna om miljöaspekten. Bryr vi oss om hur det går för det arktiska Europa, blir det också bättre för planeten i stort. Det gynnas vi alla av, fortsätter Johanna Ögren, regional visitor development manager på Swedish Lapland Visitors Board


Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.


Kontaktperson(er)

Johanna Ögren
Regional vistors development manager
Johanna Ögren