Swedish Lapland Visitors Board


Vi företräder besöksnäringen i nordligaste delen av Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland

Senaste pressmeddelanden

Om oss i media

Senaste bloggposter

Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i nordligaste delen av Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.

Vi är en näringslivsorienterad samverkansplattform som verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser. Detta gör vi genom marknadsaktiviteter, destinationsutveckling samt affärsutveckling.

Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 30% av gästnätterna är utländska. 

 

Kontaktpersoner

Annika Fredriksson
VD
Annika Fredriksson
Petronella Modin
Operations manager och vice vd
Petronella Modin
Håkan Stenlund
Content Manager
Håkan Stenlund
Johanna Ögren
Regional vistors development manager
Johanna Ögren
Anna Lindblom
Design Manager
Anna Lindblom
Josefine Ås
PR Manager
Josefine Ås
Camilla Bondareva
Head of Brand Communications
Camilla Bondareva
Petter Norén
Head of Marketing and Business Development
Petter Norén
David Lind
Travel trade manager
David Lind
Niklas Wede
Marknads- och affärsutvecklare
Niklas Wede