2022-06-16 05:30Pressmeddelanden

Ulf Hägglund rekryteras för att leda attraktionsprojekt

Ulf Hägglund, ny projektledare på Swedish Lapland Visitors Board. Foto: Håkan StenlundUlf Hägglund, ny projektledare på Swedish Lapland Visitors Board. Foto: Håkan Stenlund

Den erfarne samhälls- och näringslivsutvecklaren Ulf Hägglund blir ny projektledare på Swedish Lapland Visitors Board. I projektet North Sweden Green Deal kommer han att leda teamet inom delområdet Attraktion. En nyckelroll i arbetet med att stärka kommunernas förutsättningar för att lyckas attrahera nya invånare, kopplat till den gröna omställningen och de stora satsningarna i regionen.

– För att lösa utmaningarna med kompetensförsörjningen inom såväl näringsliv som offentlig sektor behöver Norrbotten växa med fler invånare. Jag är mycket glad att Ulf antagit utmaningen att bidra med sina unika och många erfarenheter av att utveckla samverkanslösningar, innovativa partnerskap samt utvecklingsarbete med offentliga sektorns aktörer, säger Annika Fredriksson, vd, Swedish Lapland Visitors Board.

Genom delprojektet Attraktion inom North Sweden Green Deal kommer kommunerna i Norrbotten kunna ta del av inspirerande och stödjande kompetenser, resurser och konkreta verktyg.

– Arbetet med att stötta kommunerna i processen att stärka sin attraktionskraft och mottagarkapacitet måste gå snabbt för att vi ska kunna möta de kommersiella aktörernas tidplan och ambitioner. Processerna kommer att vara genomgripande, både på lokal och regional nivå. Här finns naturligtvis den stora utmaningen. Vi ska bygga en smart, samordnad och lösningsfokuserad samverkansplattform på en helt annan nivå än som hittills har gjorts. Det är en spännande uppgift som jag ser fram emot, säger Ulf Hägglund.

– Möjligheterna är enorma. Vi är redan en region som hela världen tittar på när det gäller idéer, innovationer och satsningar relaterade till den gröna omställningen.

Ulf Hägglund har lång erfarenhet av att arbeta med lokal och regional utveckling. Bland annat i relation till EU:s målsättningar och strategier, som medgrundare till det internationellt inriktade konsultföretaget European Minds och i sitt eget företag Smartic AB. Dessutom har han varit vd för för näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk.

När det gäller att bygga mottagarkapacitet och attraktionskraft så har Ulf Hägglund bland annat lett processer som handlar om att hitta och lyfta fram platsens potentialer, så kallad smart specialisering, samt jobbat med att bygga lokala team för att attrahera investeringar och etableringar. Han tillträder omgående och kommer att jobba deltid för Swedish Lapland Visitors Board under projekttiden för North Sweden Green Deal.

North Sweden Green Deal

De enorma investeringar för grön omställning som nu genomförs i norra Sverige medför utmaningar. Projektet North Sweden Green Deal ska skapa förutsättningar för lokal och regional mobilisering och bygga kapacitet för att hantera den samhällsomvandling som förväntas.

North Sweden Green Deal ska bidra till att bygga hållbara samhällen på regional och lokal nivå. Projektet genomförs i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten. Samverkanspartner är Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board, samtliga kommuner i Norrbotten och deras näringsliv samt Skellefteå kommun i Västerbotten.

Projektet delas upp i fyra områden: attraktion, kompetens, fysisk planering och energi. Swedish Lapland Visitors Board är med som samverkanspart och leder delprojektet ”Attraktion”, på uppdrag av Region Norrbotten. Arbetspaketet handlar om marknadsföring och mottagarkapacitet hos Norrbottens 14 kommuner och näringslivet.

Läs mer om North Sweden Green Deal hos Region Norrbotten.

Läs mer om North Sweden Green Deal, delprojekt Attraktion.

Förutom Ulf Hägglund som projektledare kommer projektteamet på Swedish Lapland Visitors Board att bestå av bland annat Ella Jonsson, Innovation Manager
och Camilla Bondareva, Head of Brand Communication.


Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.


Kontaktperson(er)

Annika Fredriksson
VD
Annika Fredriksson